Herstelbesluit omgevingsvergunningen ter inzage

Enkele beroepen geven aanleiding om de omgevingsvergunningen op een aantal punten te wijzigen. Zo wordt de tekst over de vergunningstermijn van 25 jaar en de verschijningsvorm van de windmolens aangepast. De vergunningstermijn van 25 jaar gaat in de nieuwe tekst in op het moment dat de windmolen gaat draaien. In de vorige versie startte de termijn meteen na de uitspraak van de Raad van State. Het duurt dan nog 1-2 jaar voordat de molens daadwerkelijk draaien. Daarnaast is in de omgevingsvergunning vastgelegd dat de windmolens er per cluster gelijk moeten uitzien, we noemen dat de verschijningsvorm. Dit betekent dat niet alleen de ashoogte, de mastvorm en de rotordiameter per cluster van windmolens hetzelfde moeten zijn, maar ook de gondelvorm. Dat laatste was eerder niet vastgelegd.

Stukken inzien

De gewijzigde omgevingsvergunningen voor de gehele A16 zone kunt u downloaden.

Cluster Klaverpolder

Cluster Zonzeel / Nieuwveer

Cluster Galder

Cluster Hazeldonk

Daarnaast kunt u op werkdagen tijdens kantoortijd de stukken van de omgevingsvergunningen ook op papier inzien bij de betrokken gemeenten:

  • Gemeente Breda, Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda
  • Gemeente Drimmelen, Park 1, 4921 BV Made
  • Gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen
  • Gemeente Zundert, Markt 1, 4881 CN Zundert

Reageren

Tot en met 30 januari 2020 kunt u schriftelijk beroep instellen tegen de wijzigingsbesluiten. U richt dit aan: de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019,2500 EA, Den Haag. Zie ook: Kennisgeving wijzigingsbesluiten Wind A16

Behandeling door de Raad van State: 18 en 19 februari 2020

Na de vaststelling van het plan voor de windmolens langs de A16 door Provinciale Staten en het verlenen van de omgevingsvergunning is de beroepsprocedure bij de Raad van State gestart. De behandeling door de Raad van State heeft echter vertraging opgelopen. De zitting vindt plaats op 18 en 19 februari 2020. De uitspraak van de Raad van State verwachten we niet voor medio 2020.

Contact

Herstelbesluit omgevingsvergunningen ter inzage