Kenniscafé Geluid: 19 juni

De geluidsbelasting van de windmolens is aan wettelijke grenzen gebonden. De manier waarop deze grenzen geborgd worden heeft de provincie vastgelegd in het monitorings- en handhavingsplan, dat samen met de Omgevingsdiensten is opgesteld. Tijdens het kenniscafé kunt u met de provincie en met ontwikkelaars in gesprek over de verdere invulling van de monitoring van de geluidsbelasting.
De avond start met een introductie van de avond en een toelichting op het monitorings- en handhavingsprogramma. Vervolgens is er de mogelijkheid om aan 2 van de volgende tafelgesprekken deel te nemen:

Programma

 • Monitoring en handhaving: wensen en behoeften
 • Communicatie en bereikbaarheid windparken
 • Evaluatiemomenten
 • Mogelijkheden inzet app

Aanmelden

Het kenniscafé vindt plaats op 19 juni van 19.00 uur tot 20.30 uur in De Ruimte, Heuvelstraat 52b in Breda. Aanmelden kan via windenergiea16@brabant.nl.

Contact

Kenniscafé Geluid: 19 juni

Reacties (2)

 1. Erik Bruggink - projectleider Windenergie A16
  04-06-2019 00:03 uur

  Wellicht zijn we niet helemaal duidelijk geweest in onze uitnodiging.

  De provincie is voornemens een monitorings- en handhavingsplan vast te stellen. Provinciale Staten hebben in het verleden bij de vaststelling van het inpassingsplan gevraagd om helderheid over de monitoring en handhaving van de voorwaarden uit de omgevingsvergunning. Hoe dat moet gebeuren is nu vastgelegd in een conceptplan. De belangrijkste voorwaarden in de aan ontwikkelaars verstrekte omgevingsvergunningen betreffen geluid en slagschaduw.
  De provincie is bevoegd gezag en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) voert uit de monitoring en handhaving. De provincie keurt dus geen eigen vlees, maar wel of de ontwikkelaars zich aan de voorwaarden uit de omgevingsvergunning houden.

  U kunt het vergelijken met de minister (bevoegd gezag) die bepaalt dat in de bebouwde kom niet harder dan 50 km gereden mag worden en de politie (uitvoerende dienst) handhaaft deze limiet richting burgers d.m.v. bemande snelheidscontroles, flitspalen, laserguns, etc.

  Het enige verschil is, dat u niet door de minister geraadpleegd wordt over de wijze waarop de politie de snelheid binnen de bebouwde kom handhaaft, maar dat de provincie het belangrijk vindt om middels een kenniscafé het monitorings- en handhavingsplan is samenwerking met de OMWB toe te lichten.

 2. M. Braspenning
  Rijsbergen 29-05-2019 19:46 uur

  Hoe kan een projectleider zelf een handhavingsdocument maken. Er is geen slager die zijn eigen vlees mag keuren.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.