Convenant energietransitie langs A16

Dit nieuwe convenant is nodig, omdat het oude convenant vooral ging over de samenwerking rond de ruimtelijke plannen voor windmolens in het gebied.

Nu Provinciale Staten in september 2018 het Provinciaal Inpassingsplan hebben vastgesteld, dat de komst van de windmolens mogelijk maakt, ontstaat een nieuwe situatie. Met het nieuwe convenant geven partijen aan zich ervoor in te zetten dat de samenwerking een vervolg krijgt, onder meer door de lokale participatie te ondersteunen met het ontwikkelen van lokale initiatieven die de energietransitie in versnelling brengen.

Omdat in dit proces een goede samenwerking met bewoners, ontwikkelaars en andere betrokkenen onontbeerlijk is, kregen ook zij de mogelijkheid om door ondertekening van het convenant hun steun voor deze samenwerking kracht bij te zetten. Ruim 20 organisaties maakten hiervan gebruik.Om dit proces te ondersteunen werd tijdens de bijeenkomst ook de website www.energie16.nl gelanceerd.

Contact

Convenant energietransitie langs A16

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.