windmolens Etten-Leur

Windenergie is op dit moment een van de meest efficiënte manieren om duurzame energie op te wekken. Daarom heeft Brabant met het Rijk de afspraak gemaakt om in 2020 470,5 MW aan windenergie op land te realiseren. Hiermee neemt zij zelf initiatief en roept zij partners in Brabant op om dat voorbeeld te volgen. De gemeenten in de regio West-Brabant hebben aangegeven dat zij daarvan ruim 200MW willen realiseren, waarvan minimaal 100MW in de A16-zone.

Windrijk West-Brabant

Het gebied rond de A16 heeft een optimale ligging voor windenergie. Vanwege de relatieve nabijheid van de zee waait het vaak harder in West-Brabant. Daarbij is er in Nederland vooral sprake van een (zuid-)westenwind. De snelweg A16 heeft een noord-zuid oriëntatie waardoor windmolens vaker kunnen draaien en meer energie opleveren. Verder kan de nabijheid van bepaalde infrastructuur zoals een snelweg en de HSL het geluidsoverlast van de windmolens verminderen. In de Milieueffectrapportage wordt daarom gekeken naar het gebied circa 1 kilometer rondom de A16.

Subsidies voor windmolens

Windenergie op land is een van de goedkoopste manieren om met zo min mogelijk subsidie duurzame energie op te wekken en daarmee de duurzame energiedoelen te halen. Op dit moment levert elektriciteit circa 4 eurocent per kilowattuur op, dat is echter lager dan de kosten van windprojecten op land (circa 7 tot 10 eurocent per kilowattuur). Hoewel de prijs voor energie afhankelijk is van de wereldhandel op fossiele brandstoffen worden de kosten vooral door nationale ontwikkelingen bepaald. Zo ontstaat er een verschil. Met subsidie wordt dit verschil verrekend. Daarnaast wordt bij de prijs van energie op dit moment geen rekening gehouden met de milieukosten. Als bij fossiele energie deze externe kosten worden meegenomen zoals van de uitstoot van fijnstof, NOx, zwavel dan zou de prijs van fossiele energie hoger zijn dan van windmolens.