Deze video gaat over Windenergie A16
Mediaspeler laden...

Op dit moment is windenergie een van de meest efficiënte manieren om duurzame energie op te wekken. Volgens afspraken met het Rijk zorgt Brabant in 2020 voor 470,5 MW aan windenergie. De regio West Brabant draagt hieraan bij door 28 windmolens te plaatsen in een zone van 1 kilometer aan weerszijden van de A16. Bij het bepalen van de meest geschikte plekken voor de windmolens hebben provincie en de gemeenten de bewoners van het gebied betrokken.