Op dit moment is windenergie een van de meest efficiënte manieren om duurzame energie op te wekken. Volgens afspraken met het Rijk zorgt Brabant in 2020 voor 470,5 MW aan windenergie. De regio West Brabant draagt hieraan bij door 28 windmolens te plaatsen in een zone van 1 kilometer aan weerszijden van de A16. Naar verwachting draaien alle molens eind 2022. Bij het bepalen van de meest geschikte plekken voor de windmolens hebben provincie en de gemeenten de bewoners van het gebied betrokken.

Wil je op de hoogte blijven, dan kun je je inschrijven voor een kwartaalnieuwsbrief windenergie A16