Dag en tijdstip

Inhoud programma

Als het gaat om de bouw van woningen, komt er doorgaans heel wat kijken voordat de schop de grond ik kan. Woningbouwtrajecten duren lang, vaak (veel) te lang. Bouwprocessen en procedures hebben vaak een lange looptijd. De tijd tussen de opstelling van een woningbouwplan en het daadwerkelijk in aanbouw nemen van de woningen bedraagt gemiddeld genomen al gauw zo’n 7 jaar.

De provincie heeft dit jaar Stec Groep opdracht gegeven, te onderzoeken in welke fases en op welke momenten in het planvormingsproces versnelling kan worden gerealiseerd. Hieruit blijkt dat de meeste versnelling vooral te realiseren is in de initiatieffase. De werkwijze van gemeenten speelt hierbij een rol, maar zeker ook het vertrouwen over en weer tussen marktpartijen, woningbouwcorporaties en gemeenten. Doel van het onderzoek is het uitwerken van een ‘lichte en gerichte werkwijze’, waarin gemeenten, ontwikkelaars, bouwers en corporaties nauw samenwerken. Kern van deze ‘vernieuwende aanpak versnelling woningbouw’ zijn concrete handvatten over werkwijze en samenwerking bij gemeenten intern, maar ook met de ontwikkelende en bouwende marktpartijen.

Contact Brabantse Week van het Wonen

Webinar: Vernieuwende aanpak versnelling woningbouw

Zie ook