Dag en tijdstip

Inhoud webinar

In dit interactieve webinar gaat Niek Bargeman, senior adviseur bevolking en wonen bij de provincie Noord-Brabant, in op de laatste stand van zaken met betrekking tot de demografische ontwikkelingen (bevolkingsgroei op ongekend hoog niveau), de woningmarkt (bouwtempo loopt terug) en het planaanbod voor woningbouw (plancapaciteit op hoogste niveau in jaren).
Onder leiding van Richard Engelfriet, onze weekvoorzitter, gaan we vervolgens met enkele deskundigen van marktpartijen, gemeenten en woningbouwcorporaties én uiteraard ook met de deelnemers aan dit webinar in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden om de woningbouw ‘op tempo’ te houden. Met daarbij tegelijkertijd de opgaven om betaalbaar te bouwen, meer flexwoningen te realiseren en ook meer nieuwe (collectieve) woonvormen te ontwikkelen.

Gelet op de sterke bevolkings- en huishoudensgroei én om bestaande woningtekorten terug te dringen, is het van groot belang vaart te houden in de woningbouw. In lijn ook met de rijksambities vanuit de Nationale Woon- en Bouwagenda zullen er alleen al tot 2030 gemiddeld jaarlijks ruim 13.000 woningen aan onze voorraad moeten worden toegevoegd. Dat zijn aantallen die in 2021 en ook in 2022 worden gehaald, waarmee de groei van de woningvoorraad in onze provincie op het hoogste niveau ligt in 25 jaar!
Maar er zijn gerede zorgen over het bouwtempo. Het zal de komende tijd alle hens aan dek zijn om de woningbouw voldoende op tempo te houden.

Zie ook het document Hoe houden we de woningbouw op tempo?

Contact Brabantse Week van het Wonen

Webinar: Hoe houden we de woningbouw op tempo?

Zie ook