Dag en tijdstip

Inhoud programma

In dit webinar gaan provincie, gemeenten, deskundigen en anderen in gesprek over de diversiteit aan collectieve zelfbouw, over beleid maken en de weerbarstigheid van de beleidsuitvoering, en hoe collectieve zelfbouw een bijdrage kan leveren aan de woonopgave in Nederland.

Ook gaan we in op de in voorbereiding zijnde ‘Regeling Collectieve Wooninitiatieven', waarmee de provincie subsidies en leningen beschikbaar stelt in de haalbaarheids- en de ontwikkelfase. De regeling is bedoeld voor 'klassieke' CPO-projecten, maar ook voor andere collectieve initiatieven van particulieren of sociale ondernemers, zoals een wooncoöperatie, een zorgboerderij etc. Naar verwachting gaat de regeling nog in 2022 open.

Contact Brabantse Week van het Wonen

Webinar: Collectieve wooninitiatieven meer in het hart van de woonopgaven

Zie ook