Vergrijzing: urgente opgave maar ook een kans!

De Taskforce Wonen en Zorg moedigt gemeenten aan om een woonzorganalyse te maken en een uitvoeringsprogramma op te stellen. KBO-Brabant wil die urgentie omzetten in goede ondersteuning voor (groepen) ouderen die het heft in eigen hand nemen. Sommige gemeenten hebben vanwege die urgentie hun organisatie en werkwijze aangepast. We nodigen u uit om mee te denken op welke wijze we die urgentie handen en voeten kunnen geven. En om van die opgave een grote kans te maken om oudere huishoudens zo passend mogelijk te kunnen laten wonen.

Gasten

  • dhr. Hans Adriani, voorzitter Taskforce Wonen en Zorg (wethouder Nieuwegein)
  • dhr. Roger Otto, ambassadeur Taskforce Wonen en Zorg (bestuurder BrabantZorg)
  • dhr. Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant
  • mevr. Karin Schrederhof, wethouder Wonen/Wmo, gemeente Delft (bijdrage)

Dag en tijdstip

Woensdag 18 november 2020 van 12.30 - 13.30 uur.

Webcast 'Vergrijzing: urgente opgave maar ook een kans!'

 

Wonen en sociaal domein

Karin Schrederhof, wethouder Wonen/Wmo gemeente Delft gaat in onderstaande video (3,5 min.) in op de organisatiekant van de Wonen-Zorg opgave. Waaronder de wijze waarop de lijntjes binnen de gemeente zijn verbonden, de rol van de gemeenteraad, als ook het belang van structurele samenwerking met alle ketenpartners.

 

Contact Brabantse Week van het Wonen

Vergrijzing: urgente opgave maar ook een kans!