Dag en tijdstip

Donderdag 17 november van 10.00 - 13.00 uur (inclusief lunch).
Locatie: Oosterhout

Inhoud programma

Tussen 1987 en 2014 liepen verschillende trajecten van het subsidieprogramma ‘Stads- en dorpsvernieuwing’ (SDV) en het nationale ‘Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing’ (ISV). Integraal werden thema’s als duurzame gebiedsontwikkeling, bodem, milieu, energie, gezondheid, geluid, gebruikskwaliteit, toekomstbestendigheid, zorg, leefbaarheid en cultuurhistorie gecombineerd bij transformaties in de fysieke leefomgeving. Met als doel bewoners een gezond en veilig leefklimaat te bieden.
Nu de laatste subsidies zijn vastgesteld kijken we terug aan de hand van de casus Zwaaikom in Oosterhout. Hier werd op een voormalige vuilstort een nieuwe woonwijk ontwikkeld op het schiereiland Zwaaikom. Wat leren we van deze casus voor de stedelijke transformaties waar we nu voor aan de lat staan? Welke voordelen leverde het combineren van opgaven op?

In deze verdiepende sessie brengen we een bezoek aan de Zwaaikom. Onder leiding van Jennifer de Wijk (gemeente Oosterhout) verdiepen we ons in de verschillende opgaven binnen het transformatieproces en bekijken we hoe deze transformatie gerealiseerd wordt. We combineren het met een bezoek aan het centrum, waar op dit moment de transformatie van winkelcentrum de Arendshof in voorbereiding is. Onder andere het nieuwe gemeentehuis zal hierin een plek krijgen. Welke lessen uit de Zwaaikom past de gemeente hier toe?

Aanmelden

Interesse? Meld u dan aan voor deze verdiepende sessie.

Contact Brabantse Week van het Wonen

Van stedelijke vernieuwing naar transformatie, zo doe je dat