Dag en tijdstip

Inhoud webinar

Met de in maart van dit jaar verschenen Nationale Woon- en Bouwagenda en de medio oktober met het Rijk gemaakte bestuurlijke afspraken over de woningbouw is er duidelijk richting gegeven aan de opgaven waar Brabant voor staat in de komende jaren op het vlak van ‘bouwen en wonen’. Maar lukt het wel om het tempo van 13.000 woningen per jaar vast te houden? Stijgingen van bouwkosten, onvoldoende materiaalaanvoer, tekorten aan bouwpersoneel en ambtelijke capaciteit etc. zetten die doelstelling flink onder druk. En hoe zit het met de betaalbaarheid van het wonen? Ook al zo’n belangrijk speerpunt van het woonbeleid.

Contact Brabantse Week van het Wonen

Openingswebinar Brabantse Week van het Wonen