Dag en tijdstip

Inhoud programma

Op de krappe woningmarkt van vandaag de dag vinden steeds minder woningzoekenden snel een woning. Zelfs een goed gevulde portemonnee biedt geen garantie op succes. Er is echter ook een groep woningzoekenden met een heel urgente vraag. Veelal gaat het om spoedzoekers zoals gescheiden mensen, (ex-)studenten, expats, statushouders of mantelzorgers die tijdelijk in de buurt willen wonen van iemand die zorg nodig heeft. Speciaal voor hen wordt gezocht naar snelle en flexibele oplossingen. Flexwoningen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de woningvraag. Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen, heet u van harte welkom bij dit mini-symposium over de (vele) mogelijkheden van flexwoningen. 

De provincie Noord-Brabant ziet kansen om met ‘een vloot flexwoningen’ (gedacht wordt aan circa 2.500-3.000 tijdelijke, verplaatsbare flexwoningen) in te spelen op de acute vraag naar woonruimte. Hierbij gaat het om vernieuwende en betaalbare woonconcepten, die circulair en duurzaam zijn. Woningen kunnen ook gerealiseerd worden in of op bestaande gebouwen. Het Rijk wil dat er jaarlijks 15.000 flexwoningen worden geplaatst in Nederland. De provincie is momenteel met het Rijk en diverse (bouw)partners bezig om de garantie voor ver- en herplaatsing voor de komende jaren – gedacht wordt aan een periode van 30 tot 50 jaar – te organiseren. Doel hiervan is de exploitatiemogelijkheden van de flexwoningen te verbeteren en bij te dragen aan (beter) sluitende business cases van ‘flexprojecten’. De provincie en het Rijk werken aan de financiering, coördinatie en ondersteuning. Gemeenten wordt gevraagd (om-niet) locaties te leveren, snel vergunningen te verlenen en te zorgen voor het bouwrijp maken van locaties.

Contact Brabantse Week van het Wonen

Mini-symposium ‘Flexwoningen in Brabant’