Dag en tijdstip

Inhoud webinar

Tijdens dit webinar geeft Erik Ronnes aan welke aandachtspunten en ideeën hij meeneemt bij de verdere uitvoering van de grote woningbouwopgaven waar we in Brabant voor staan. Ook wordt er door een afvaardiging van de jongerentop een manifest aangeboden, met ideeën hoe de provincie kan bijdragen om de huisvestingsvraagstukken van jongeren mee op te lossen.
Zie hiervoor ook het artikel Geef ruimte aan jongeren op Brabantadvies.com.

Contact Brabantse Week van het Wonen

Webinar: afsluiting Brabantse Week van het Wonen 2022