Eerste uitkeringen Flexpool-regeling voor versnelling woningbouw Brabant

Om het tekort aan woningen weg te werken en aan de nieuwe behoefte aan woningen te kunnen voldoen wil de provincie bouwprojecten versnellen. Gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte is dan ook verheugd: “Dit mooie nieuwe instrument bewijst dus haar waarde. De gemeenten hebben bij hun aanvraag voldaan aan de voorwaarden waarbij het duidelijk gaat om aanpakken van plannen die er al liggen maar op uitvoering wachten. De prognoses voor de woningbouw in Brabant zien er goed uit, we halen het streefgetal van 12.000 nieuwe huizen in 2021 zeker, maar de zorgen om het bouwtempo blijft. Het is goed om te zien dat we bij deze gemeenten een bijdrage daaraan leveren. “

Deurne tijdelijk extra medewerker

De gemeente Deurne zet het extra geld in om haar slagkracht te vergroten, meer concreet door tijdelijk een medewerker aan te nemen die de toetsing van bouwplannen ondersteunt. Hiermee denkt de gemeente 3 tot 6 maanden eerder te kunnen starten met de bouw van naar schatting 250 woningen. Het gaat onder meer in de projecten Rijtse Vennen (inbreidingslocatie), Katoenstraat (transformatie van een bedrijventerrein), Spoorzone en Vlierdenseweg-Eikelstraat. Het betreft zowel koop- als huurwoningen van verschillende prijzen.

Wethouder Helm Verhees van Deurne: "We halen twee keer winst uit deze bijdrage. Het zorgt voor extra menskracht en de mogelijkheid om een net afgestudeerde werkervaring op te laten doen terwijl hij zich verder specialiseert tot adviseur ruimtelijke ordening. De handjes die we hard nodig hebben om onze rol en taken goed en snel uit te kunnen voeren. Deze bijdrage laat de provincie opnieuw duidelijk zien dat we samen voor hetzelfde gaan: een versnelling van de realisatie van woningen. Daar zijn wij, maar vooral onze woningzoekenden, blij mee!”

Versnelling transformatie klooster Oudenbosch

Met het geld uit de Flexpool-regeling kan de gemeente Halderberge de planvorming versnellen van het inbreidings- en transformatieproject van het klooster van de Fransiscanessen Sint Anna in Oudenbosch. Daarmee denkt zij in dit project zo’n 8 maanden tijd te winnen om uiteindelijk onder andere te komen tot zo’n 50 koopwoningen voor mensen die kleiner willen wonen en senioren om daarmee doorstroming in Oudenbosch op gang te brengen.

Wethouder Hans Wierikx is als wethouder verantwoordelijk voor de versnelling van de woningbouw in Halderberge en zet zich in voor voldoende woningaanbod voor alle (toekomstige) inwoners van alle kernen. “Daarbij is transformatie van leegstaand religieus vastgoed een van de grootste opgaven komende periode waar wij extra tijd en geld in steken. En waarbij we dankbaar gebruik maken van de provinciale middelen.” Wethouder Jan Mollen van Religieus Erfgoed onderschrijft dat: “De herontwikkeling van Sint Anna, waarbij nieuwbouw gecombineerd wordt met renovatie, maakt dat we dit deel van Oudenbosch tot een aantrekkelijk woongebied kunnen maken voor verschillende doelgroepen.”

Flexpool-regeling provincie versnelt bouwplannen

Brabant zet de regeling op twee vlakken in. Het grootste deel van het geld, namelijk 4, 6 miljoen, is voor gemeenten om meer werk te kunnen verzetten om woningbouw mogelijk te maken, de procedures sneller af te kunnen werken. Gemeenten kunnen met het geld bestaande krachten meer uren laten werken of nieuwe mensen tijdelijk inhuren. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om nieuwe projecten, maar om bestaande geplande bouwplannen die nu dus versneld uitgevoerd kunnen worden.

Het tweede deel van het beschikbare geld uit de regeling is voor een provinciaal team dat met kennis en kunde in kan springen op actuele knelpunten die zich voordoen, op thema’s of in bepaalde regio’s. Hiervoor heeft de provincie 1 miljoen euro beschikbaar. Het gaat dan onder meer om ondersteuning aan gemeenten bij bijvoorbeeld plannen van particulieren en bewonersgroepen.

Contact Brabantse Week van het Wonen

Eerste uitkeringen Flexpool-regeling voor versnelling woningbouw Brabant

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.