Het kabinet geeft de voorkeur aan herindelingen ‘van onderop’; het is primair aan gemeenten zelf om te werken aan versterking van hun bestuurskracht. Als blijkt dat dit proces niet altijd van onderop tot stand komt, terwijl versterking van de bestuurskracht wel nodig is, kunnen de provincies het initiatief nemen.

Dit kabinet kiest er voor een nieuw beleidskader vast te stellen. Dit beleidskader gemeentelijke herindeling 2018 vervangt het beleidskader gemeentelijke herindeling uit 2013 en de aanvulling op dat beleidskader uit 2015 (inzake de lichte samenvoeging).

Contact Veerkrachtig bestuur

Beleidskader herindelingen 2018

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.