Met deze gesprekken start het zogeheten open overleg, zoals bedoeld in de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi). Dit open overleg is er op gericht om samen met de gemeenten te verkennen welke opties voor herindeling op zoveel mogelijk draagvlak kunnen rekenen.  

In deze eerste informatiebijeenkomst zijn de colleges en raden geïnformeerd over het doel en de opzet van het overleg. Ook is uitgelegd wat de volgende formele stappen zijn in de
Arhi-procedure. Daarbij zijn afspraken gemaakt over zaken als de verslaglegging en informatievoorziening. Namens Gedeputeerde Staten zullen twee gedeputeerden de gesprekken met de gemeenten gaan voeren. De eerste ronde gesprekken start medio september.

Contact Veerkrachtig bestuur

Herindeling Nuenen, Eindhoven, Son en Breugel

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+1=?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.