Op de vraag of Nuenen moet fuseren of zelfstandig moet blijven antwoordde 34% zelfstandig, 61% fuseren en 5% geen mening. Op de vraag met welke gemeente Nuenen zou moeten fuseren antwoordde 40% Son en Breugel, 52% Eindhoven en 8% Anders, nl

Vragenlijst

In totaal hebben 1.061 inwoners van Nuenen de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 53% van de 2.000 aselect gekozen inwoners. De hoge respons en het grote aantal deelnemers zijn belangrijk voor een representatief onderzoek. Jongeren en vrouwen zijn ondervertegenwoordigd onder degene die de vragenlijst hebben ingevuld. Om tot een zo representatief mogelijk beeld te komen zijn de resultaten gewogen naar leeftijd, geslacht en woonkern. Deze gewogen telling veranderde de uitkomsten nauwelijks ten opzichte van de ongewogen telling.

De deelnemers aan het onderzoek konden op drie manieren hun mening kenbaar maken. Ze konden kosteloos de vragenlijst retourneren met een antwoordenvelop. Ze konden met een persoonlijke inlogcode digitaal de vragenlijst invullen. Als derde optie zijn huishoudens die in eerste instantie geen behoefte hadden om deel te nemen, telefonisch benaderd. Van de 1.061 inwoners die hebben deelgenomen deed 49% dat digitaal, 39% schriftelijk en 12% telefonisch.

Het complete onderzoeksrapport zal begin volgend jaar verschijnen. Dan is er ook een analyse gemaakt van de motiveringen die mensen konden geven bij sommige antwoorden.

Contact Veerkrachtig bestuur

Meerderheid inwoners Nuenen wil fusie

Reacties (1)

  1. Rijken
    Nuenen 15-07-2018 17:34 uur

    Deze reactie zal niets uitmaken omdat de meerderheid voor fusie is. objectief is een ander iets omdat de overgrote meerderheid tegen is. Ik wil niet bij Eindhoven.

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.