Samenwerking overheden

Brabant wil tot de topregio’s in Europa blijven behoren. De uitdagingen waarvoor we met zijn allen staan zijn echter groot. Om de uitdagingen de komende jaren goed te kunnen aangaan en de kansen goed te benutten is samenwerking van de overheden met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen heel belangrijk, maar ook de samenwerking tussen overheden is van cruciaal belang.

Samen

We hebben een veerkrachtig bestuur, een bestuur dat de uitdagingen van de toekomst aankan, nodig. Brabant zoekt naar de meest wenselijke vormen van samenwerking tussen gemeenten. Passend bij de uitdagingen waarvoor ze staan. Samen met gemeenten werkt de provincie aan vernieuwing van de bestuurlijke organisatie en samenhang in Brabant. We zijn samen op weg naar een Veerkrachtig Bestuur.

Voortzetting

De provincie Noord-Brabant en de Vereniging van Brabantse Gemeenten zetten onverminderd het beleid voort om de veerkracht van de gemeenten te versterken. Op basis van de toekomstvisies van de gemeenten wordt op regionaal niveau het gesprek aangegaan over passende bestuursvormen.

Lees de notitie (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant: hoe nu verder?

Verbetering regionale samenwerking: leren van buitenlandse ervaringen

Het 2e rapport over intergemeentelijke samenwerking is beschikbaar. Dit onderzoek belicht buitenlandse ervaringen met territoriale samenwerkingsverbanden.

Lees meer: Verbetering regionale samenwerking....