Het is een groeiend probleem omdat verloedering en criminaliteit in de buitengebieden op de loer liggen. VABIMPULS helpt bij de aanpak van leegstand.

VABIMPULS is ontstaan uit een initiatief van de provincie Noord-Brabant in samenwerking met Brabantse gemeenten, BrabantAdvies en Stimulus Programmamanagement. VABIMPULS wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. Uitgangspunt is een nauwe samenwerking met gemeenten. Bij de zogeheten Taskforce VAB’s zijn nu ruim 30 wethouders aangesloten. Zij zijn betrokken bij de ontwikkelingen van VABIMPULS. Elke gemeente kan zich bij deze Taskforce aansluiten.

Voucherregeling

De voucherregeling van VABIMPULS helpt eigenaren van vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties bij het ontdekken van toekomstkansen voor hun locatie. Ook denkt VABIMPULS mee over nieuwe bedrijfsactiviteiten wanneer eigenaren die overwegen. Sloop kan tot de mogelijkheden behoren. Om de toekomstmogelijkheden te onderzoeken, stelt VABIMPULS vouchers beschikbaar aan eigenaren en veehouders van VAB’s. Hiermee kunnen ze kennis en expertise in de arm nemen voor een concreet en haalbaar toekomstplan. Een aantal regionale experimenten en programma’s in Brabant heeft al laten zien dat samenwerking en deskundige hulp de eigenaren goed kunnen helpen. VABIMPULS gaat hier op basis van deze ervaringen mee verder.

Kennisplatform

Het VABIMPULS Kennisplatform bundelt alle kennis rond VAB’s. Dat gebeurt tijdens themabijeenkomsten, inspiratiesessies en kennisateliers die VABIMPULS organiseert voor eigenaren, deskundigen, specialisten en beleidsmedewerkers. Een aantal gemeenten hebben al ervaringen met de aanpak van leegstand.

Contact VABImpuls

VABIMPULS pakt leegstand aan