In dit kennisplatform gaat het niet alleen over feiten en cijfers, maar ook over emoties die gepaard gaan met een nieuwe toekomst, over het toepassen van nieuwe werkwijzen en over verandering van houding en cultuur ten aanzien van VAB’s. Om al deze facetten bij elkaar te brengen en te delen, organiseert VABIMPULS themabijeenkomsten, inspiratiesessies en kennisateliers voor eigenaren, deskundigen, adviseurs en beleidsmakers van gemeenten en provincie.

Breed platform boordevol kennis

De kennisbundeling draagt enerzijds bij aan creatieve, haalbare oplossingen voor leegstand en creëert anderzijds draagvlak voor transformaties waar eigenaren of beleidsmakers zelf (nog) niet aan hadden gedacht. Kennisdeling zorgt bovendien voor inspiratie en een nieuwe manier van werken, precies wat de groeiende leegstand in Brabant nodig heeft om kordaat toekomstbestendige resultaten te boeken.

Nu alvast inspiratie opdoen?

Veel Brabantse gemeenten pakken de leegstand al aan met een verruimd VAB-beleid waarover gemeenten vertellen. Weten hoe ook andere gemeenten dit in meer of mindere mate al vorm geven? Bekijk dan de Inspiratiebox

Contact VABImpuls

Kennisplatform: samenwerken en kennis delen