De Ontwerptafel - gebiedsverkenning Elsendorp De Ontwerptafel - gebiedsverkenning Elsendorp 2 De Ontwerptafel - gebiedsverkenning Elsendorp 3 De Ontwerptafel - gebiedsverkenning Elsendorp 4 De Ontwerptafel - gebiedsverkenning Elsendorp 5 De Ontwerptafel - gebiedsverkenning Elsendorp 6

In Elsendorp, gemeente Gemert-Bakel, zetten de agrarische ondernemers en inwoners hun pioniersgeest in om de leegstand in het buitengebied aan te pakken. Pioniers trokken rond 1925 naar Zuidoost-Brabant op zoek naar een nieuw bestaan. De veenontginning bood werk. Dat trok mensen aan met het lef om vanuit het niets iets te beginnen, zelfstandig en onafhankelijk. Met die mentaliteit pakken de Elsendorpers de hedendaagse leegstandsuitdaging gretig met beide handen aan.

Gebiedsvisie

In Elsendorp doen ze het sámen. Het dorp kent al 40 jaar een dorpsraad. Daaruit ontstond in 2013 de werkgroep Duurzaam Buitengebied 2020. Heeft iemand overlast van zijn buurman? Dat lossen ze het liefst onderling op. Is er een uitdaging? Ze pakken het gezamenlijk op. Er is sinds de start van de proeftuin veel gepraat. In grote zalen, aan huiskamertafels. Al de opgehaalde informatie is verwerkt in een gebiedsvisie: een wensbeeld van het gebied.

Aan de slag

Deze gebiedsvisie laat bijvoorbeeld zien wat de logische plek is voor de intensieve veehouderij. Waar de recreatiemogelijkheden liggen. Wat de beste plek is voor een waterbuffer. Ofwel: waar de kansen liggen om te investeren in de leefbaarheid, nu en voor de toekomst. Die kaart is in juni 2017 gepresenteerd. Daarmee gaan ze nu aan de slag. Op z'n Elsendorps: overtuigd en doortastend.

Contact VABImpuls

Gemeente Gemert-Bakel