HB-P1010373_mag gebruikt worden HB-P1010380_mag gebruikt worden HB-P1010383_mag gebruikt worden HB-P1010394_mag gebruikt worden HB-P1010406-mag gebruikt worden

De VAB-locaties in Hilvarenbeek liggen erg verspreid over het buitengebied. Het oplossen van de problemen van (toekomstige) leegstand biedt kansen om het buitengebied een nieuwe uitstraling te geven. Hilvarenbeek betrekt daarbij de VAB-eigenaren zélf. Door keukentafelgesprekken met hen te voeren, komt de omvang en problematiek boven water.

Op maat meedenken

Hilvarenbeek onderscheidt 3 soorten VAB-eigenaren: de onbewuste eigenaren (die niet weten wat de VAB-bestemming uit het bestemmingsplan inhoud); de bewuste eigenaren (die nog niet goed weten wat ze met hun locatie willen); en de investerende eigenaren (die al een concreet plan hebben). Ze zijn begonnen met de onbewuste eigenaren. Tijdens de gesprekken denkt de gemeente mee over oplossingen. Waar nodig op maat, denkend buiten de gebaande paden. Dat resulteert in de Beekse menukaart voor VAB-eigenaren, die inzicht biedt in de keuzemogelijkheden voor oplossingen.

Intensief, regionaal samenwerken

De Hilvarenbeekse aanpak gaat nog vérder. Zo is er een reeks regionale casusoverlegggen opgestart tussen de negen Hart van Brabant-gemeenten en de provincie. Daar bespreken ze die gevallen die (net) niet binnen de huidige lijntjes van het provinciaal en/of gemeentelijk beleid passen. Daarnaast wil Hilvarenbeek intensief samenwerken met de regiogemeenten om onder meer te komen tot een regionale instrumentenkoffer met oplossingen.

Contact VABImpuls

Gemeente Hilvarenbeek