De aanpak van Boxmeer tegen leegstand: starters kunnen een tijdelijke vergunning aanvragen om vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen (VAB's) maximaal vijf jaar te huren als bedrijfsruimte. Mits hun business agrofood gerelateerd is. Daarna kiest de ondernemer voor een doorstart op een bedrijventerrein of hij stopt ermee. Met de eigenaar is afgesproken dat de vereiste kwaliteitsverbetering gebeurt in d vorm van sloop. Dat kan hij betalen van de geïnde huuropbrengsten.

Boxmeer weer sexy

De gemeente ging op 23 maart 2017 akkoord met dit verruimd VAB-beleid. Dat moet nieuwe economieën aantrekken en Boxmeer weer sexy maken voor startende ondernemers. Deze aanpak is het resultaat na veel bijeenkomsten en huiskamergesprekken die de ZLTO-afdeling Boxmeer organiseerde. Elk gesprek begon met de houding: 'Wanneer komt er nou iemand met geld naar mij toe om me uit te kopen, af te kopen of wanneer is die nieuwe economie er nou eindelijk?' Aan het einde van de avond waren de VAB-eigenaren zich ervan bewust dat ze zélf in beweging moeten komen.

Nieuw leven

De komst van jonge gasten die in Boxmeer iets nieuws opzetten, blaast nieuw leven in het buitengebied. Maar: nieuwe economieën komen niet vanzelf naar Boxmeer. Dus faciliteert de gemeente dit met een verruimd VAB-beleid. Dat maakt het voor de VAB-eigenaar veel gemakkelijker om een starter ruimte te bieden in een schuur, stal of ander soort agrarisch gebouw. Zonder ingewikkeld vergunningen-gedoe en zonder dat de eigenaar aan kwaliteitsverbetering hoeft te doen.

Contact VABImpuls

Gemeente Boxmeer