'De Astenaren' in het buitengebied zijn bijna allemaal op de 1 of andere manier familie van elkaar. Opa is met het bedrijf gestart, 2 broers zetten het voort met ingetrouwde schoonfamilie. Nu is het op neven en nichten overgegaan. Met de tijd waaien die familierelaties steeds meer uit elkaar. Zaken die eerst vanzelfsprekend waren (geur, geluid, recht van overpad) zijn ineens niet meer logisch. Daar komen ook nog de regeltjes van de overheid bij. Voor mensen wiens ouders zélf de Peel hebben ontgonnen. Dat maakt de leegstand in Asten ook emotioneel geladen.

Slimme combinaties

Binnen de pilot zoeken ze maar slimme combinaties in het buitengebied. Zoals een locatie koppelen aan een investeerder die elders in het gebied geen mogelijkheden heeft. Of het verplaatsen van woningen uit gebieden met veel veehouderijen, waardoor daar ruimte voor veehouderijontwikkelingen ontstaat. Zeg maar schuifpuzzelen met gebouwen, gronden, functies, sloopmeters en woonbestemmingen. Zodat een deel van het gebied voor agrariërs aantrekkelijk blijft om er te boeren en een ander deel voor burgers aantrekkelijk wordt om er te wonen.

Ideëele grondslag

Wat Asten nu nodig heeft, zijn partijen die willen investeren om het ideaalplaatje voor het pilotgebied mogelijk te maken. Een gebiedsontwikkelaar, een ontwikkelmaatschappij, een aan de overheid gelieerde partner… een organisatie die vanuit ideëele grondslag instapt en de toezegging doet dat de agrarische waarde wordt omgezet naar een functie die meer waard is, zoals wonen. Waarbij het verdienmodel bij de eigenaren zélf ligt en niet bij de projectontwikkelaar.

Contact VABImpuls

Gemeente Asten