Wethouder Frits van der Wiel Cranendonck

“VABIMPULS helpt om ideeën van ondernemers om te zetten in oplossingen die levensvatbaar zijn voor zowel het gebied als de eigenaar.”

De kracht van VABIMPULS is volgens de wethouder de persoonlijke aanpak. “Eigenaren voeren gesprekken met VABIMPULS-deskundigen over hun toekomst. Dat levert persoonlijke ideeën of wensen op waarvan eigenaren vrij snel weten of ze reëel zijn. VABIMPULS brengt mensen in beweging.” Volgens VABIMPULS-projectleider Peer Verkuijlen is dat precies de bedoeling. “We willen ruimte geven aan initiatieven die iets toevoegen aan het landelijk gebied én aan de wensen van eigenaren. Dit alles vraagt om creativiteit die verder gaat dan redeneren vanuit de regelgeving.”

 

Niet uitgaan van bestaand bestemmingsplan

Wethouder Van der Wiel benadrukt dat veel gemeenten zich nog ‘geremd’ kunnen voelen, juist door bestaande regels of bestemmingsplannen. “Nee zeggen omdat iets niet mag ‘van’ het bestemmingsplan slaat alle motivatie van eigenaren de bodem in. Dat is zonde en dat moeten we dus voorkomen. VABIMPULS biedt juist perspectief: eigenaren kunnen – vooruitlopend op een níeuw bestemmingsplan – hun opties verkennen. In Cranendonck doen we het ook zo. Hier hebben we een programma ontwikkeld: ‘Buitenkans’. Daarin inventariseren we tot eind 2018 welke wensen, ideeën of bezwaren er bij eigenaren leven. Eén van de opties die we hen bieden om tot een toekomstperspectief voor hun locatie te komen, is VABIMPULS.”

 

Cranendonck als gidsgemeente

Inmiddels hebben diverse aanvragers in Cranendonck al gesproken met VABIMPULS -deskundigen. “Concrete resultaten verwacht ik in de loop van de komende maanden”, aldus Van der Wiel. “Die willen we dan ook gaan delen met andere gemeenten.” Daarmee vervult Cranendonck de rol van ‘gidsgemeente’. “Wij zijn niet uniek als het gaat om de druk die op het buitengebied staat. Waar we wel in voorop lopen, is dat we erg openstaan voor toekomstbestendige veranderingen in het buitengebied. Met VABIMPULS kunnen we daar concreet handen en voeten aan geven.”

 

Provincie en gemeenten op één lijn

Volgens de wethouder is een goede samenwerking tussen gemeenten en provincie van onschatbare waarde bij het beleid rond VAB’s. “We moeten op lokaal en provinciaal niveau op één lijn zitten. VABIMPULS bevordert die samenwerking door al die verschillende partners bij het beleid rond VAB’s te betrekken. Staan de neuzen dezelfde kant op, dan staat ons in Brabant niets in de weg om VAB-locaties een nieuwe toekomst te geven.”

Contact VABImpuls

Cranendonckse wethouder Van der Wiel: VABIMPULS geeft impuls