De voucherregeling geeft eigenaren de gelegenheid om met een concreet en haalbaar plan te komen voor hun vrijgekomen of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties.

Ronde 2 is geopend

In 2017 vond ronde 1 van de VABIMPULS-voucherregeling plaats. Daarvan maakten 54 eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties gebruik. Per maart 2018 ook ronde 2 geopend. Deze ronde loopt tot 1april 2019 óf tot het totale voucherbudget van 350.000 euro op is. De tweede ronde is – net zoals de eerste ronde – gericht op eigenaren van reeds vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties.

Aanvullende voucherregelingen

Sinds 1 juni 2018 is er tevens een aanvullende voucherregeling, speciaal voor stoppende veehouders.  Daarmee kunnen zestig tot tachtig veehouders worden voorzien van deskundig advies over het toekomstperspectief van hun vrijkomende agrarische bedrijfslocaties. Deze ronde loopt tot en met 1 april 2019 óf tot het totale voucherbudget op is.

Sinds 1 november 2018 is er nóg een aanvullende voucherregeling, bedoeld voor agrarisch ondernemers die op hun bedrijfslocatie een andere bedrijfsactiviteit willen ontwikkelen. Daarmee kunnen  nog eens zestig tot tachtig ondernemers worden geholpen bij het verkennen van hun kansen. Ook deze ronde loopt tot met 1 april 2019 óf tot het totale voucherbudget van 500.000 euro voor beide regelen op is.

Stimulus voert uit

Een voucher heeft een maximale waarde van 4.000 euro. Eigenaren vragen een voucher aan bij Stimulus Programmamanagement. Die voert namens VABIMPULS de voucherregeling uit. Hier vindt u meer informatie over de wijze waarop Stimulus dit doet en welke eisen ze stelt.

Haalbare plannen

Eigenaren kunnen met de VABIMPULS-vouchers specifieke expertise in de arm nemen van onafhankelijke deskundigen en specialisten van VABIMPULS. Het gaat om expertise waarmee de eigenaar:

  • zich in de eerste fase breed op zijn toekomst kan oriënteren;
  • zich in de tweede fase kan richten op de analyse van de haalbaarheid van het idee waarvoor hij in de eerste fase de contouren heeft geschetst.

Is er voldoende perspectief, dan staan alle seinen op groen om die nieuwe toekomst vorm te geven in een concreet plan van aanpak. Het al of niet geheel of gedeeltelijk slopen kan hier een onderdeel van zijn.

Stimulus voert uit

Een voucher heeft een maximale waarde van 4.000 euro. Eigenaren vragen een voucher aan bij Stimulus Programmamanagement. Die voert namens VABIMPULS de voucherregeling uit. Op de website van Stimulus vindt u meer informatie over de wijze waarop Stimulus dit doet en welke eisen ze stelt.

Contact VABImpuls

De voucherregeling werkt zo