De voucherregeling geeft eigenaren de gelegenheid om met een concreet en haalbaar plan te komen voor hun vrijgekomen of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties.

Looptijd voucherregeling verlengd

In 2017 vond ronde 1 van de VABIMPULS-voucherregeling plaats. In 2018 zijn de aanvullende voucherregelingen, speciaal voor stoppende veehouders en voor agrarisch ondernemers die op hun bedrijfslocatie een andere bedrijfsactiviteit willen ontwikkelen opengesteld. Per 2 april 2019 zijn beide regelingen samengevoegd en de looptijd is verlengd. Eind 2019 hebben in totaal 445 eigenaren gebruik gemaakt van deze subsidie. Vanwege grote belangstelling is de subsidieregeling met 2 jaar verlengd tot 1 december 2021 óf tot het totale voucherbudget op is.

Haalbare plannen

Eigenaren kunnen met de VABIMPULS-vouchers specifieke expertise in de arm nemen van onafhankelijke deskundigen en specialisten van VABIMPULS. Het gaat om expertise waarmee de eigenaar:

  • zich in de eerste fase breed op zijn toekomst kan oriënteren;
  • zich in de tweede fase kan richten op de analyse van de haalbaarheid van het idee waarvoor hij in de eerste fase de contouren heeft geschetst.

Is er voldoende perspectief, dan staan alle seinen op groen om die nieuwe toekomst vorm te geven in een concreet plan van aanpak. Het al of niet geheel of gedeeltelijk slopen kan hier een onderdeel van zijn.

Stimulus voert uit

Een voucher heeft een maximale waarde van 4300 euro. Eigenaren vragen een voucher aan bij Stimulus Programmamanagement. Die voert namens VABIMPULS de voucherregeling uit. Op de website van Stimulus vindt u meer informatie over de wijze waarop Stimulus dit doet en welke eisen ze stelt.

Contact VABImpuls

De voucherregeling werkt zo