Actualiteiten

15 september 2021: VABIMPULS-workshops

Na op het succesvolle online VABIMPULS-event ‘Dynamiek op het Brabantse platteland’ in juli jl. staat in september het vervolg op de agenda. Om precies te zijn: op 15 september a.s. van 14.00 – 17.00 uur. Dan vindt er een serie praktische en interactieve workshops plaats, live en op locatie (onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen). Lees meer op www.VABIMPULS.nl.

Brabantse Aanpak Leegstand

Lege winkels of stallen koppel je niet snel aan ‘kansen’. Toch bieden ze die wel degelijk. De Brabantse Aanpak Leegstand grijpt ze door leegstand het startpunt te maken van een bredere gebiedsontwikkeling. Die moet leiden tot woningbouw, natuur, verbeterde leefbaarheid en economische kansen. Lees hier het uitgebreide artikel ‘Een lege stal is óók een kans’ waarin deze aanpak wordt toegelicht.

Regio Deal - update juni 2021

De Regio Deal Noordoost Brabant is op stoom. Veel projecten zijn inmiddels van de grond gekomen om de leefbaarheid en welvaart in deze Brabantse regio te versterken. De Regio Deal Noordoost Brabant is een samenwerking van rijk, provincie, regio en bedrijfsleven. Samen ontwikkelden ze zeventien projecten die zijn verdeeld over drie pijlers: Goed leven, Fijn wonen en Anders werken. Lees hier meer over de actuele status van de projecten.

Brabantse Aanpak Stikstof

De Brabantse Aanpak Stikstof blijft in beweging. Zo heeft de provincie Noord-Brabant samen met andere provincies een Stikstofbank opricht. Lees hier het laatste nieuws.

Extra middelen voor piekbelasters

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) kan in Brabant rekenen op veel deelnemers. Met 173 Brabantse varkenshouders die op deze manier hun bedrijf willen stoppen, komt bijna tweederde van het totale aantal deelnemers uit Brabant. Landelijk wordt er echter minder gebruik van de regeling gemaakt. Daardoor blijft er geld over. Dit wordt nu ingezet voor andere stikstofmaatregelen, zoals het aankopen van piekbelasters. Lees hier meer over de extra middelen die vrijkomen en de reactie van gedeputeerde Erik Ronnes die zich voor deze oplossing voor piekbelasters sterk maakte.

Podcast over ‘onze voedseltoekomst’

Hoe ziet de Brabantse landbouw- en voedselketen eruit in 2030? In een serie van vier afleveringen geven hoofdrolspelers daar zelf antwoord op, van de melkveehouder die zijn bedrijf wil overdragen aan zijn dochter die wil innoveren tot de supermarktbaas met 700 winkels die met iedereen in de keten een goede relatie nodig heeft. De podcast is een initiatief van de ‘Club van 30’ die met elkaar aan tafel gaat om te praten over hoe zij een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw- en voedselketen in 2030. Beluister de podcast hier.

Contact VABImpuls

Actualiteiten