Allen met vrijgekomen of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties of met locaties waar sprake is van omschakelen. Zij oriënteren zich hiermee, begeleid door onafhankelijke deskundigen, op een nieuw toekomstperspectief. Daarbij is altijd oog voor zowel het belang van de eigenaar als de directe omgeving, het landschap en de leefbaarheid een belangrijke rol.

VABIMPULS is ook opgezet om er van te leren. Dat doen we dagelijks met betrokken deskundigen, specialisten en partners. En dat willen we ook met elkaar delen en verbeteren. Er wordt veel werk verzet, maar er is ook nog veel te doen. Daarom ook is de VABIMPULS-regeling verlengd tot eind 2021. Om de ervaringen van VABIMPULS nog meer met elkaar te delen is deze nieuwsflits in het leven geroepen. Delen motiveert en leidt tot nieuwe inspiratie.

Lees de vijfde nieuwsflits

De nieuwsflits verschijnt meerdere keren per jaar en is gratis te ontvangen. Wilt u dit of heeft u een andere vraag? Stuur dan een mail naar vabimpuls@brabantadvies.com

 

Contact VABImpuls

VABIMPULS presenteert: de nieuwsflits