Actualiteiten

Vergunningenverlening: wachttijden nemen langzaam af

De opgelopen wachttijden bij de verlening van (natuur)vergunningen nemen langzaam af. Dat is onder meer te danken aan de kortere procedures die de provincie en omgevingsdiensten invoerden. Dat deden ze als reactie op de grote werkvoorraad die ontstond door de stikstofproblematiek. Desalniettemin duurt het verlenen van vergunningen en het beantwoorden van vragen nog steeds langer dan gebruikelijk. Wat dit in de praktijk betekent, leest u in dit nieuwsbericht.

Subsidie voor een duurzamere landbouw is groot succes

De Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) van het ministerie van LNV is een groot succes onder agrarisch ondernemers, bedrijfsadviseurs en organisaties die opleidingen verzorgen over duurzamer werken. De vouchers die erbij horen, gingen als zoete broodjes over de toonbank: al snel na de openstelling op 27 november 2020 was het beschikbare budget op. Aanvragers kunnen nog wel bij het ministerie terecht voor projectsubsidies.

Provincie steunt bouw tiny houses op zorglocaties

De provincie Noord-Brabant leent het bedrijf Butterfly Effect twee miljoen euro voor de bouw van honderd tiny houses  op terreinen van zorginstellingen. De kleine huisjes zijn bedoeld voor vrijwilligers die met hun nabijheid bijdragen aan het ontstaan van zorgzame, vitale gemeenschappen voor jong en oud. Deze nieuwe woonvorm speelt volgens de provincie niet alleen goed in op sociaal-maatschappelijke behoeften, ze helpt ook de sociale veerkracht van Brabant versterken. De eerste tien tiny houses voor vrijwilligers worden in de zomer van 2021 gebouwd op Landpark Assisië, één van de locaties van zorgorganisatie Prisma in Biezenmortel. Bestuurder Jaap de Bruin van Prisma: “We hebben een tekort aan vrijwilligers, die willen we graag faciliteren. Er is een tekort aan woonruimte in Brabant en wij hebben op Landpark Assisië ruimte genoeg. Meer leven in de brouwerij is meer dan welkom.”

Mooi woonproject? Maak kans op De Brabantse Stijlprijs 2021

Op 16 november 2020 lanceerde gedeputeerde Erik Ronnes De Brabantse Stijlprijs 2021. Deze competitie zet bijzondere woonvormen in de spotlights die net even anders zijn. Die inspelen op de behoeften van deze tijd en die méér zijn dan een dak boven je hoofd. Kent u zo’n uniek gerealiseerd project? Zend deze dan in voor De Brabantse Stijlprijs: brabantsestijlprijs@brabant.nl. Iedereen kan meedoen, van bewoners en initiatiefnemers tot professionele partijen (ontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en zorginstellingen). Er is een juryprijs en een publieksprijs te winnen, maar bovenal biedt deze competitie een podium om elkaar te inspireren met gerealiseerde projecten.

POP3+ vult gat tot aan start Europees landbouwbeleid

In 2023 (twee jaar later dan gepland) gaat het nieuwe Europese landbouwbeleid van start. Europa zal het toekomstbestendig boeren vanaf dan sterker belonen. Om in de tussenliggende periode geen gat te laten vallen, wordt het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling (POP3) met twee jaar verlengd. Onder de naam POP3+ zal de focus in 2021 en 2022 liggen op klimaat, biodiversiteit, bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Meer weten? Lees het nieuwsbericht.

18 januari start vrijwillige aankoop piekbelasters stikstof

Veebedrijven met een hoge stikstofuitstoot, die dicht bij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn gevestigd en willen stoppen, kunnen zich vanaf 18 januari 2021 melden bij de provincie Noord-Brabant. Deze kreeg van het Rijk in totaal 53 miljoen euro om zogenoemde piekbelasters aan te kopen. Brabant verwacht in drie jaar tijd tot aankoop over te gaan van 35 tot 45 veehouderijen. Ook veebedrijven zonder grond kunnen overigens in aanmerking komen voor aankoop. Lees het nieuwsbericht  over de aankoopvoorwaarden waaraan piekbelasters moeten voldoen.

Contact VABImpuls

Actualiteiten