Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant

Belangrijkste boodschap van projectleider Peer Verkuijlen: “De belangstelling voor de voucherregeling is onverminderd groot!” Gastspreker Mary Fiers, directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) belichtte de kansen tot samenwerking tussen het GOB en projecten van VABIMPULS.
Vanuit de vraag ‘Waar liggen de kansen voor samenwerking’ presenteerden Mary Fiers (directeur) en Martien van Bavel van Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) tijdens de themabijeenkomst de mogelijkheden en instrumenten tot samenwerking tussen GOB en VABIMPULS met als insteek: Weten wat er is, hoe het in elkaar steekt en hoe je er je voordeel mee kunt doen.

Doel

Het GOB is op 1 mei 2014 opgericht door de provincie Noord-Brabant met als doel het volledig realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (voorheen de ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones) voor 2028. Meer specifiek moeten de natuurgebieden groter gemaakt worden, moet er kwaliteit aan toegevoegd worden en moeten ze met elkaar verbonden worden. Het is hierbij denkbaar dat de eigenaren van potentiële natuurgronden ook in een VAB-project zitten. In totaal gaat het om het realiseren van zo’n tienduizend hectare natuurgebied, wat neerkomt op ongeveer duizend hectare per jaar. Het Natuurnetwerk moet daarbij aaneengesloten gebied blijven. Percelen die nu nog in agrarisch gebruik zijn, maar waar nog natuur gerealiseerd moet worden zijn interessant voor het GOB. Het GOB heeft grondposities en kan grond aankopen. Ook actieve aankoop van een heel bedrijf (inclusief stallen) is mogelijk, mits het bedrijf vanuit ‘natuurnetwerkoogpunt’ op de goede plek staat.
Een kaart van het Natuurnetwerk Brabant is te downloaden.

Kansen voor samenwerking

“Jullie zitten aan de keukentafel, jullie kunnen dit tussen de oren van de grondeigenaren brengen, met voordeel voor alle partijen”, zo benadrukt Mary Fiers. “Natuurontwikkeling zorgt vaak voor een handrem bij de boeren, maar dit is niet altijd terecht.”
De kansen voor samenwerking zijn:

  • Ondernemen en natuur realiseren als onderdeel van de strategie van de ondernemer
  • Verkoop percelen (en wellicht ook gebouwen) t.b.v. het Natuurnetwerk of ruilgrond
  • Ruilen van grondposities

Ook bedrijven met maar een paar hectare beschikbare grond kunnen voor het GOB interessant zijn. Soms vormen deze net de laatste plek in een groter gebied, die er bijvoorbeeld voor zorgt dat het waterpeil niet omhoog kan. Het gaat niet altijd om de hectares. Het GOB weet wat een stuk grond aan natuurwaarden kan opleveren en hoe dit mogelijk geld kan opleveren voor de grondeigenaar.

Contact

Het GOB benadrukt het belang om bij vragen altijd even contact op te nemen, om te kijken wat het GOB kan betekenen voor een specifiek VABIMPULS-project.
Dit kan het beste via de Werkeenheid van het GOB

 

Contact VABImpuls

Positieve geluiden en kansen tijdens themabijeenkomst VABIMPULS-deskundigen

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+1=?

Reactiespelregels

Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn.
Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.