Verloedering

Die leegstand heeft gevolgen: verloedering van het landschap, verslechterde leefbaarheid, onveiligheid, criminaliteit en soms zelfs gevaar voor de gezondheid (denk aan verweerde asbestdaken). De VABIMPULS-voucherregeling helpt deze gevolgen te voorkomen. Met gedegen kennis en onafhankelijk advies krijgen eigenaren de instrumenten in handen om knopen door te hakken over de toekomst van hun bedrijfslocatie.

In het rapport van Wageningen Environmental Research leest u meer over de leegstand van agrarisch vastgoed.

Contact VABImpuls

Feiten en cijfers leegstand op het platteland

Zie ook