Aantal toegekende voucheraanvragen per gemeente. Tot maart 2020 totaal 492 toegekend. 6 gemeenten zonder aanvragen.

Tot maart 2020 zijn totaal 492 vouchers toegekend. Uit de gemeenten Geertruidenberg, Goirle, Loon op Zand, Veldhoven, Vught en Zundert zijn geen aanvragen ontvangen.

Zorgen en kansen

Die leegstand heeft gevolgen: verloedering van het landschap, verslechterde leefbaarheid, onveiligheid, criminaliteit en soms zelfs gevaar voor de gezondheid (denk aan verweerde asbestdaken). Anderzijds biedt het ook kansen voor nieuwe initiatieven en herinvulling of omschakeling van vrijkomende locaties.  De VABIMPULS-voucherregeling helpt de eigenaren. Met gedegen kennis en onafhankelijk advies krijgen eigenaren de instrumenten in handen om knopen door te hakken over de toekomst van hun bedrijfslocatie.

In het rapport van Wageningen Environmental Research leest u meer over de leegstand van agrarisch vastgoed.

Contact VABImpuls

Feiten en cijfers leegstand op het platteland

Zie ook