Die open houding heeft alles te maken met de bestuurlijke opdracht die Wierikx heeft: toewerken naar een vitaal platteland. “In vergelijking met Oost-Brabant hebben we hier minder te maken met agrariërs die willen stoppen. Of die het roer compleet om willen gooien. Bij ons gaat het meer om wooninitiatieven, om agrarisch-gelieerde initiatieven zoals de start van een boerderijwinkel en om plannen om een nieuwe activiteit te ontplooien náást de hoofdactiviteit, zoals iets in de recreatie. Want ook hier kijken ondernemers in het buitengebied naar hun toekomst. Wij faciliteren dat door ze de weg te wijzen naar deskundigen die ze daarbij kunnen helpen. VABIMPULS zit ook in ons adviesmandje voor de nodige ondersteuning en procesbegeleiding.”

Maatwerk is altijd mogelijk

De gemeente moedigt alternatief gebruik van agrarische gebouwen, ander aanvullend gebruik en transformatie aan, mits dat gepaard gaat met een kwaliteitsverbetering die ook de natuur en het landschap ten goede komt. “In dat geval is elk idee, elk plan wat ons betreft het bespreken waard en maatwerk is altijd mogelijk. Dat is de boodschap die we ondernemers en inwoners in het buitengebied mee geven.” Wierikx is tegelijkertijd realistisch: “Je kunt niet ‘zomaar’ een functie toebedelen aan vrijkomende bedrijfslocaties. Er zijn immers wetten en regels die de gemeente heeft op te volgen. Maar die weerhouden ons er niet van om veel ideeën serieus te overwegen.” 

Ruimhartig en flexibel

Sterker nog, de Halderbergse bestuurder gaat regelmatig actief het gesprek aan met de provincie om de mogelijkheden in het buitengebied te bespreken. “We komen regelmatig op het provinciehuis in Den Bosch ja”, bevestigt hij. “Daar hebben we altijd interessante en leerzame gesprekken. Wij staan pal voor Halderberge en belichten onze interpretatie van plannen, wetten en regels. De provincie geeft op haar beurt haar visie. Beide visies of interpretaties schuren soms. Wij blijven erop hameren dat je ruimhartig en flexibel moet zijn, wil je een vitaal platteland creëren.” Hij vindt daarvoor vaak een luisterend oor bij de provinciale collega’s, maar niet altijd. “Dat zit hem dan in de complexe uitdagingen waar het Brabantse platteland momenteel voor staat. Heel begrijpelijk dat de provincie hier soms op haar strepen staat. Tegelijkertijd denk ik dat het platteland erg veel behoefte heeft aan een frisse blik in een veranderende maatschappij. Ik ben daarin niet uniek, kijk maar naar de komende Omgevingswet. Die is kortgezegd bedoeld om voor die verfrissing te zorgen, om de knellende banden van bestemmingsplannen achter ons te laten. Ik ben een groot voorstander van een aanpak die ruimte biedt aan kansen en mogelijkheden. Dat is in de ruimtelijke ontwikkeling absoluut een cultuuromslag; voor mijn gevoel zijn we in Halderberge die weg al ingeslagen,  bijvoorbeeld met onze recente Omgevingsvisie.” 

Verwachtingen managen, duidelijkheid scheppen

De aanpak van VABIMPULS sluit goed bij die aanpak aan. “We stellen ‘kwaliteitsverbetering’ als voorwaarde: er is veel mogelijk maar je moet met bepaalde zaken echt rekening houden. Het verbouwen van een idyllisch boerderijtje klinkt leuk – en we juichen dat als gemeente ook toe – maar bedenk wel dat er ondanks alle welwillendheid regels gelden rond overtollig slopen, asbestverwijdering of het beperken van fossiele brandstoffen om die verbouwde boerderij straks te verwarmen. Het is heel fijn dat een organisatie als VABIMPULS deze zaken in een vroeg stadium met initiatiefnemers bespreekt. Met voorstellen komt om aan de voorwaarden tegemoet te komen. Dan krijgt de initiatiefnemer een helder en eerlijk beeld van de ruimte die hij heeft voor zijn plan. Verwachtingen managen dus. Duidelijkheid scheppen. Een luisterend oor bieden. Daar zijn ze bij VABIMPULS erg goed in. Daarom brengen wij een initiatiefnemer en VABIMPULS het liefst zo snel mogelijk met elkaar in contact. Hier in Halderberge merk ik dat die lijntjes veelal via de gemeente verlopen. Maar het kan wat mij betreft ook via een kortere weg als VABIMPULS zich met haar marketing rechtstreeks op ondernemers richt. Wellicht dat dit nog een optie is voor de nabije toekomst.”

Kennis en inspiratie

Wierikx wil daarmee niet zeggen dat de gemeente en VABIMPULS afzonderlijk van elkaar moeten gaan acteren. “Integendeel, we werken graag met VABIMPULS samen. Voordat de coronamaatregelen in werking traden, ben ik regelmatig met VABIMPULS op werkbezoeken gegaan. Dan keken we rond op locaties in Brabantse buitengebieden, zagen we welke mogelijkheden daar werden benut, wat ervoor nodig was. Die kennisdeling biedt inspiratie en zet je aan het denken over hoe je bepaalde oplossingen kunt doorvertalen naar je eigen gemeente. Hopelijk gaan die werkbezoeken binnenkort weer van start, want ‘zelf zien en horen’, is zeer waardevol. Zeker met het oog op de omgevingsvisies die we maken en de naderende Omgevingswet.” Voor Wierikx is het klip en klaar dat hij zich blijft inspannen voor ‘zijn’ buitengebied. “Onze kernen Oudenbosch, Hoeven en Bosschenhoofd, Stampersgat en Oud Gastel worden er prachtig door omsloten. Het staat bol van agrarische bedrijvigheid én open landschappen. Natuurgebieden als de Hoevense Beemden en het Gastels laag liggen op een steenworp afstand. Als gemeente willen we dat mooie buitengebied de komende decennia graag leefbaar en vitaal houden. Daar werken we nu hard aan met inwoners, ondernemers en procesbegeleiders zoals VABIMPULS.” 

Contact VABIMPULS

Elk idee is het bespreken waard