Het is een levendige bedoening in de grote leefkeuken van de familie Wijgergangs. Jos (55) en José (55) proberen koffie te drinken, maar er valt met regelmaat een kindlief binnen dat even de koelkast induikt, er moet een auto worden opgehaald en José belt met een arts over hun oudste zoon, die gehandicapt is. Het is druk, maar het stel en hun 5 kinderen weten niet beter, want dat was het ook toen hun koeien nog in de stal stonden. Jos was de derde generatie die boerde op de familiegrond. “De moeder van mijn oma is hier begonnen. In april 2022 zijn mijn 160 stuks melkvee weggegaan, evenals de drie melkrobots. Er was geen opvolging voor ons bedrijf en vanwege de locatie in de dorpskern was verkoop eigenlijk niet mogelijk. Jammer, want het bedrijf was gezond. In 2008 heb ik nog een nieuwe stal gebouwd. Uiteindelijk was stoppen een weloverwogen beslissing en echt onze eigen keuze. We staan er helemaal achter.” Op dit moment werkt Jos drie dagen per week als zzp’er bij V&S Authentiek Bouwen, het bedrijf van de buren. José werkt fulltime in de ouderenzorg, vooral met dementerenden,

Van ideeën naar totaalplan

Het stel vormde zelf hun eerste ideeën voor de toekomst. Ze dachten aan een voorziening voor ouderenzorg, het benutten van de Ruimte voor Ruimte-regeling en een weide met zonnepanelen. Ruimte voor Ruimte werd al snel afgekeurd door de gemeente. Om tot een goed totaalplan te komen, vroeg Jos een voucher aan bij VABIMPULS. “Ik kende de mogelijkheid uit de wandelgangen en had erover gelezen. Toen we in het voorjaar van 2020 voor het eerst in gesprek gingen, moesten we alle financiële argumenten aanvankelijk helemaal los laten om goed op tafel te krijgen wat we precies wilden. Pas daarna gingen we verder met de rest.”

Woon-zorg combinatie

Deskundige Adriaan Nooijen en Peer Verkuijlen, projectleider VABIMPULS, dachten mee met familie Wijgergangs. Vragen als ‘Wat verwacht de samenleving?’ en ‘Wat heeft de samenleving nodig?’ vormden het uitgangspunt. De antwoorden hierop waren helder: woningbouw, zorg, groene energie en natuurontwikkeling. Wonen en zorg combineren, dat was ook wat Jos en José wilden. “Zo zijn we tot ons huidige plan gekomen”, vertelt Jos. “Dat bestaat uit een accommodatie met 22 plekken voor 24-uurs zorg en elf seniorenwoningen die gerealiseerd worden op de grond achter ons woonhuis. De exacte invulling van de zorg is nog niet duidelijk. Een hospice? Revalidatie? Dementerenden? Het kan allemaal nog.” José: “Ik zou het mooi vinden wanneer de senioren die er komen wonen iets gaan betekenen binnen de 24-uurs zorg. Dat iedereen een beetje voor elkaar zorgt.” Met trots laten ze de tekeningen zien, gemaakt door Gijs Nouwens, een specialist uit het netwerk van VABIMPULS. Jos: “De woningen worden opgesteld in een soort hofje, met in het midden een tuin. Aanvankelijk vormde ons woon-zorgplan één geheel met het voorstel voor een weide met zonnepanelen. Op advies van VABIMPULS hebben we dit losgekoppeld. Door de zonnepanelen zou het traject langer gaan duren. Dat plan hebben we nu even geparkeerd.” 

Eerst de mens, dan de cijfers

Adriaan Nooijen hield zich als betrokken deskundige namens VABIMPULS bezig met veel praktische zaken. “De vraag ‘Wat is de beste keuze en wat betekent deze financieel?’ kwam steeds weer terug”, vertelt Adriaan. “Zo zijn we tot een haalbaarheidsplan gekomen. Ik maakte een financiële beoordeling en stemde deze af met de banken. Eigenlijk kwamen alle ondernemersvraagstukken op sociaal gebied aan de orde. Natuurlijk was het een zoektocht. Het is moeilijk om al met iets te stoppen terwijl je nog niet precies weet of en hoe je met iets nieuws van start kunt gaan. Binnen alle casussen van VABIMPULS is het menselijk aspect van het grootste belang. Ik houd me bezig met de mens en cijfers, en dan altijd in die volgorde.” 

Verbinding zoeken en ontzorgen

VABIMPULS speelt een belangrijke rol in het op gang houden en soms wat loswrikken van een vaak lang en ingewikkeld proces. Er zijn altijd meerdere partijen die verbinding met elkaar moeten vinden, zoals provincie, gemeenten en waterschappen. Jos benadrukt: “Ook Peer Verkuijlen van VABIMPULS heeft een waardevolle rol gespeeld binnen ons verhaal. Hij heeft een enorm netwerk en kent de wegen naar en de werkwijzen van gemeenten goed. Je krijgt met ontzettend veel zaken te maken: documenten, procedures, inzagetermijnen, etc. VABIMPULS ontzorgt je door alle gegevens bij elkaar te zoeken en tot goede teksten te komen. Wat naar mijn overtuiging ook echt helpt, is dat VABIMPULS-logo op alle papieren. Dat wekt volgens mij vertrouwen bij veel partijen.”

De weg weten

Het principeverzoek van familie Wijgergangs is goedgekeurd door gemeente Bernheze. Inmiddels is het definitieve verzoek ingediend. Dat zou nog dit jaar ter inzage moeten komen te liggen. Daarna moet alles nog naar de provincie toe. Jos: “Wij hopen dat eind 2023 de benodigde vergunningen binnen zijn. We willen niet wachten tot we zestig zijn, maar zo snel mogelijk beginnen met bouwen. Graag willen we zelf meebouwen en meewerken, maar we gaan het niet zelf exploiteren.”
Jos en José zien hun plannen duidelijk helemaal zitten. “Ik ken al wel mensen uit de zorg die zeggen dat ze hier graag willen komen werken”, lacht José. Op de vraag wat de belangrijkste meerwaarde van VABIMPULS is geweest, stelt Jos helder: “Natuurlijk is ons een spiegel voorgehouden. Daarbij zit er veel expertise, heeft VABIMPULS een groot netwerk en wordt de vaart erin gehouden. Ze weten goed de weg! Dat heeft ons echt geholpen.”

Contact VABIMPULS

Een plan voor deze tijd: wonen en zorgen in de dorpskern