Familie van Dijk bij hun agrarische bedrijf

Adres Boschoven 24 ligt in gemeente Baarle-Nassau, adres Boshoven 37 in gemeente Alphen-Chaam. De gemeentegrens loopt dwars door de percelen van Judith, Sabine en Adriaan van Beek heen. De 2 zussen en broer zijn opgegroeid op de locaties. Hun ouders hadden er een bedrijf met vleesvarkens en akkerbouw. Al jong nam Judith de administratie van het bedrijf op zich. Toen vader op 61-jarige leeftijd overleed, wist ze van de hoed en de rand van hun complexe situatie. “Hij had al verschillende aanvragen ingediend. Er stonden ordners vol ‘nee’ op de plank.”

Een jaar verder en weer niks

Wanneer ook moeder overlijdt, komen de 3 kinderen eerder dan verwacht voor een voldongen feit te staan. Er moet iets gebeuren met de percelen en met de bebouwing die erop staat. De varkenshouderij is al gestopt. Adriaan kweekt en verhandelt graszoden en bedrijft akkerbouw op locatie 37 en dat loopt goed. Het totale plaatje vraagt om herbestemming. De stallen moeten gesloopt worden en er is asbestsanering noodzakelijk. Maar wat is er mogelijk en wat willen en kunnen alle betrokken partijen? Geen eenvoudige opgave, want er zijn nogal wat partijen: 2 gemeenten waar verschillende regels gelden, de provincie én een oom/buurman met een bedrijf aan Boshoven 35 dat afgesplitst moet worden. In de loop der jaren nemen Judith, Sabine en Adriaan verschillende commerciële bureaus in de arm. “Dan worden er mooie tekeningen gemaakt die veel geld kosten, maar die vanuit beide gemeenten altijd worden afgekeurd”, aldus Judith. “We hebben van alles geprobeerd. Er loopt hier ook nog een rondweg dus het leek me een goed plan om een tankstation te beginnen. Dat mocht ook niet.” Zussen en broer van Beek blijken volhardend en eensgezind, maar na jaren van wekelijkse bezoekjes aan de betrokken overheden ook wat moedeloos en getergd. Iedereen is druk (Judith en Sabine hebben nog een fulltime baan naast het boerenbedrijf), de frustratie is hoog en het perspectief laag. Judith: “Je bent zo een jaar verder en dan heb je weer niks.”

Het gezamenlijke belang

Het is Ruud Krol, medewerker Beleidsontwikkeling Ruimtelijke Ordening voor beide betrokken gemeenten, die Judith aanraadt VABIMPULS bij de casus te betrekken. Judith: “Ik had er nog nooit van gehoord, maar er bleek veel kennis en ervaring te zitten. Er gaat een groot netwerk schuil achter VABIMPULS. Wij kregen Adri van de Plas als onafhankelijk deskundige toegewezen en dat klikte direct.” Adri begon met het nauwkeurig in beeld brengen van de situatie. Hoe staat het ervoor? Wat wil iedereen? Wat kan er wel en wat kan er niet? “De verstandhouding tussen de initiatiefnemers en de andere partijen was behoorlijk verstoord geraakt”, aldus Adri. “Ik fungeerde als een soort ‘smeermiddel’. Ik probeerde iedereen te kalmeren om vervolgens nog eens met elkaar in gesprek te gaan. Goed luisteren naar elkaar, daar begint het mee. Ik ga altijd op zoek naar het gezamenlijke belang.” 

“Natuurlijk willen initiatiefnemers iets terug zien, maar soms zijn de mogelijkheden daartoe beperkt, zeker wanneer je er met 2 gemeenten uit moet komen”, aldus Krol. “Wij hebben goede ervaringen met VABIMPULS. Zij kijken op een deskundige, objectieve manier mee en halen de emoties er enigszins uit. Er wordt verder gekeken dan enkel de financiële kant. Het is niet ‘het onderste uit de kan halen’ wat centraal staat. Er wordt gezocht naar een reële oplossing voor alle partijen.”

Waardevol was ook het gesprek met alle betrokkenen in de ‘Studio Omgevingskwaliteit’, een initiatief van provincie Noord-Brabant. Tijdens dat informele gesprek zijn in aanwezigheid van alle partijen de wensen en mogelijkheden van iedereen nog eens besproken, wat zeker heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het plan dat er nu ligt.

Denken in mogelijkheden

Het is gelukt, daar op de grens van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Even dreigde een laatste-moment-beslissing van de eigenaar van Boshoven 35 de plannen nog te verhinderen (zijn wens veranderde van de bestemming ‘bedrijf’ naar bestemming ‘wonen’) maar inmiddels is het ingediende principeverzoek door beide gemeenten akkoord bevonden. Er ligt nu een concept bestemmingsplan gericht op wonen dat enkel op kleine punten nog afstemming vraagt, zoals de hoogte en de oppervlakte van de loods voor de graszoden en de inpassing van landschappelijke elementen.

3 initiatiefnemers, een buurman/oom met weer andere belangen, 2 locaties, een gemeentegrens en dus 2 gemeenten met eigen regelgeving, 2 bestemmingen op een bouwblok, de provincie, een rondweg… Eenvoudig was het niet, daar aan de Bos(c)hoven. Maar alle partijen zijn er met succes in geslaagd om weer in mogelijkheden en oplossingen te gaan denken. Judith: “Helemaal zijn we er nog niet. Er liggen nog een paar open eindjes, maar daar komen we wel uit. Dat durf ik, na al die jaren, nu wel te zeggen.”

Contact VABIMPULS

Twee gemeenten, twee locaties en de weg naar één oplossing