Ze reageert daarmee op de boodschap van Rijksadviseur Jannemarie de Jonge die zelf spreekt over een ‘revolutie in landelijk gebied’. Aletta: “In Gilze en Rijen kennen we de problemen in het agrarisch gebied, zoals Jannemarie die schetste, ook. Maar gelukkig is de omvang ervan wel overzichtelijk in onze gemeente. Tegelijkertijd merken we dat er veel belangen spelen in het buitengebied die lang niet altijd met elkaar in overeenstemming zijn. Daar zit hem het verschil met de door Jannemarie aangehaalde campagne ‘Nooit meer honger’ van net na de Tweede Wereldoorlog. De rol van overheden is nu echt anders. We zijn geen ‘alwetende’ zoals in de periode van de wederopbouw wel het geval was. We moeten niet meer voorschrijven maar ruimte creëren om alternatieven voor ondernemers mogelijk te maken.”

Aanjaagfunctie

De individuele aanpak van VABIMPULS helpt overheden hierbij. “We hebben goede ervaringen met VABIMPULS. Vooral de werkwijze met onafhankelijke deskundigen en de één-op-één gesprekken zijn waardevol, alleen al om de weerstand glad te strijken die er soms bestaat tegenover de gemeente. Ik moet er wel bij zeggen dat de mate van chemie tussen de deskundige en de agrarische ondernemer daarbij een grote rol speelt. We zien hier wel verschillen in, niet elk traject wordt succesvol afgerond. Maar voor mij is VABIMPULS in ieder geval een hele mooie manier om ontwikkelingen op gang te brengen; ze vervult een echte aanjaagfunctie en biedt ondernemers een verbrede scope.”

Benut creativiteit voor lokale oplossingen

Aletta juicht de individuele aanpak van VABIMPULS toe. In hoeverre doen de context en de regionale ontwikkelingen er dan toe om tot oplossingen te komen, iets waarover Jannemarie de Jonge het in haar webinar had? Aletta: “Misschien wordt er te veel waarde aan die context gehecht. We zijn het als overheden redelijk eens over de visie voor het buitengebied in Brabant. Toch is het moeilijk om concrete stappen te zetten. Dit komt naar mijn idee omdat we als bestuurders te veel discussiëren over de weg er naartoe. Dit kost erg veel tijd en energie en toch komen we hier niet goed uit. Terwijl we juist de behoefte hebben aan concrete oplossingen.”

Hartekreet

“Naar mijn idee zouden we lokaal moeten kunnen zoeken naar creatieve ideeën voor deze oplossingen. En die creativiteit is er, bij gemeenten maar zeker ook bij initiatiefnemers. Geef ons vooral de ruimte om deze te benutten.” Het is een kreet recht uit het hart, want de wethouder is ervan overtuigd dat daar de oplossing ligt voor een goede invulling van de opgaven in het buitengebied van Gilze en Rijen en van heel Brabant. “Er leiden duidelijk meerdere wegen naar Rome en het collectieve belang is niet altijd even duidelijk. Zolang het provinciale beleid nog als knellend ervaren wordt, slaat dit veel kwalitatieve verbeteringen in het buitengebied vaak dood.”

Contact VABIMPULS

'Geef ons ruimte om creativiteit te benutten'