Deze video gaat over VABIMPULS - Familie Krol-Miedema

Bekijk de video waarin Noortje en Nico vertellen hoe zij hun dromen en ambities najagen.

Groeimogelijkheden

Noortje en Nico namen het succesvolle melkveebedrijf enkele jaren geleden over van Noortjes ouders. Het was – en is – een bedrijf met groeimogelijkheden; lang werd ingezet op schaalvergroting waardoor het bedrijf nu 250 koeien telt. “Ik denk dat we dat heel goed gedaan hebben, het paste ook helemaal bij die tijd”, aldus Noortje. Nog steeds heeft het bedrijf groeipotentie. Maar naar de toekomst toe ziet het ondernemerspaar nu wel dat het anders moet. De wens is om het bedrijf te verbreden en de verbinding tussen boer en burger te verbeteren. “We willen een verduurzamingsslag maken”, legt Nico uit. “We willen toe naar een melkveebedrijf dat een toevoeging is voor de natuur in plaats van een belasting.”

Agrarische kinderopvang met voedselbos

Om die voornemens te realiseren, willen ze hun bedrijf en locatie gaan benutten voor andere, duurzame activiteiten. Daar maakten ze al een start mee door zonnepanelen op de daken van hun stal te leggen. Deze zijn deels voor eigen gebruik (waardoor ze nu in stroom zelfvoorzienend zijn) en deels voor 20 huishoudens in de omgeving. Nico: “Verbreding betekent ook risicospreiding. We oriënteerden ons daarom op wat we nog meer konden toevoegen aan ons bedrijf.” Geïnspireerd door de succesverhalen van vrienden die een kinderdagverblijf waren gestart, besloten ze ideeën te ontwikkelen voor een kinderopvang op de boerderij. Daar nóg verder op voortbordurend – en met ‘natuurinclusief ondernemen’ in het achterhoofd – ontstonden er plannen om de agrarische kinderopvang te combineren met een voedselbos. Idee daarachter: ouders van kinderen op de kinderopvang kunnen zich aansluiten bij het voedselbos waarna ze één keer per week een verspakket krijgen met groenten en fruit die de kinderen zelf mee hebben geplukt.

Plannen ‘scherper’ maken

De gemeente vroeg zich echter af of de plannen van Noortje en Nico wel onder het kopje ‘transitie van de landbouw’ vallen. De gesprekken daarover lopen nog steeds “en daarom zijn we heel blij met de rol van VABIMPULS”, knikt Noortje. “Die fungeert als een brug tussen de gemeente en ons als ondernemer.” Daarnaast waarderen ze de aandacht die VABIMPULS heeft voor de mens, de ondernemer achter de plannen. “Daar worden je plannen scherper van.” Projectleider Peer Verkuijlen van VABIMPULS benadrukt dat dit een mooi voorbeeld is van een transitie: “Een ondernemer die niet gaat groeien in stuks vee maar die wil verbreden, passend bij het bedrijf en de omgeving met relevante maatschappelijke functies.”

De basis van het ‘boer zijn’

Noortjes ouders vinden de manieren waarop ze draagvlak proberen te vinden in de samenleving prijzenswaardig. Vader Krol: “En als ik zie hoeveel zorg zij ondertussen nog aan de dieren geven… Daar ben ik geweldig trots op.” Noortje benadrukt dat het contact met dieren voor haar en Nico de basis is van het ‘boer zijn’. “Maar wat ook ontzettend mooi is, is het ondernemerschap. Dat je je eigen bedrijf kunt ontwikkelen. Dat geeft energie.”

Contact VABIMPULS

Familie Krol-Miedema: 'VABIMPULS is de brug tussen ons en de gemeente'