De kijkers konden op afstand deelnemen, de gasten aan het evenement waren wel – coronaproof – samengekomen. Dat gebeurde in de pop-up studio bij boerderij ’t Schop in Hilvarenbeek. Hier vertelden diverse agrarische ondernemers openhartig over hun ervaringen en toekomstbeelden voor hun boerenbedrijf. Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver en landbouweconoom Krijn Poppe lieten hun licht schijnen over het landelijk gebied en de ontwikkelingen in de agrarische sector. De thema's leegstand en de transitie in het buitengebied kwamen aan bod in het gesprek met gedeputeerde Erik Ronnes. VABIMPULS-projectleider Peer Verkuijlen gaf inzicht in de resultaten tot nu toe en deelde zijn wensen en ambities voor de toekomst.

Stelling: Lang leve VABIMPULS

De stellingen die tijdens de bijeenkomst werden gedeponeerd, gaven een impuls aan de interactie tijdens het evenement. Zo leidde de stelling ‘Lang leve VABIMPULS’ tot een duidelijk beeld van VABIMPULS: het is volgens deelnemers een waardevol instrument omdat het een goede schakel vormt tussen overheid en agrarisch ondernemers. Tegelijkertijd werd ook aangegeven dat het jammer is dat zo’n schakel nodig is. Projectleider Peer Verkuijlen: “De onafhankelijke positie van VABIMPULS is een heel belangrijke meerwaarde. Agrariërs hebben behoefte aan onafhankelijke ondersteuning en dit instrument vormt de sleutel tussen deze twee verschillende werelden. VABIMPULS is vier jaar geleden opgericht om een beweging op gang te brengen. Met een betere communicatie creëren we enerzijds meer begrip bij de overheden voor de initiatieven van ondernemers. Anderzijds wordt het voor initiatiefnemers duidelijker dat niet alles kan en dat we ook niet alles moeten willen. Wat voor de boer een goed plan is, moet immers ook voor de omgeving en de overheid als vertegenwoordiger van de samenleving een goed plan zijn. Dat is belangrijk om de gewenste transitie op het platteland in gang te zetten.”

Perspectief en inspiratie

Gedeputeerde Erik Ronnes benadrukte dat het belangrijk is om de kwaliteit van het buitengebied op peil te houden, maar óók om perspectief te bieden aan degenen die in dit buitengebied ondernemen of veranderingen ondergaan. “Ik ben er trots op dat we een instrument zoals VABIMPULS hebben opgezet. Die onafhankelijke positie biedt agrariërs perspectief en inspiratie. Uit de reacties van vandaag merk ik dat er overwegend positief gedacht wordt over VABIMPULS, maar dat er ook nog een aantal uitdagingen zijn. Zoals vertraging in de keten en voldoende brede kennis op ambtelijk niveau, zowel bij de gemeenten als de provincie. Deze boodschap neem ik mee.”

Kansen in de diensteneconomie

Na een korte schets van de ontwikkeling van de landbouw in Noord-Brabant lichtte landbouweconoom Krijn Poppe toe waarom hij veel kansen ziet in de diensteneconomie. “Sinds de tijd van Mansholt (landbouwminister – red.) in de jaren vijftig ontwikkelde de agrarische sector in Brabant zich van kleinschalige agrarische bedrijvigheid naar een enorme intensivering van de landbouw. Dat leidde tot een gigantische druk op de ruimte. Belangrijk is dat je goede landbouwgronden niet zo maar achteloos voor iets anders bestemt. Deze kun je op de lange termijn hard nodig hebben.” Hij gaf aan dat er twee ‘smaken’ zijn: meegaan in de intensivering of een graantje meepikken van de diensteneconomie, zoals aanhaken bij natuurontwikkeling, recreatie of zorg. “Om de kleinere bedrijven te behouden, moet je wellicht een structuurbeleid ontwikkelen, zoals vroeger voor de schaalvergroting. Maar eerlijk gezegd is dit niet helemaal een Nederlandse traditie.”

Hele keten verantwoordelijk

“Voor de transitie en verduurzaming van de landbouw is de gehele keten verantwoordelijk”, aldus gedeputeerde Elies Lempkes-Straver tijdens het event. “We hebben alles: van zaadveredeling tot en met supermarkt. Als je moet verduurzamen als primaire sector dan zal ook de voedselverwerking mee moeten investeren. Voor ons als provincie ligt hier de uitdaging om dit systeem intact te houden en verder te versterken.” Ze ziet hierbij een belangrijke rol voor VABIMPULS. “Het is belangrijk om met de ondernemers naar de toekomst te kijken. Een blik van buiten helpt hierbij. En je ziet dat boeren dit nodig hebben en dat het werkt.”

Sprekende voorbeelden

Met mooie filmpjes en indrukwekkende gesprekken met de eigenaren van VAB-locaties werd duidelijk waarom VABIMPULS in het leven is geroepen. Noortje Krol, Hans Donkers en Jan en Maria Derks vertelden openhartig over hun ervaringen en toekomstbeelden voor hun boerenbedrijf. De beelden en interviews zijn, evenals de gesprekken met de andere aanwezigen in de pop-up studio, hier te bekijken. Lees ook het separate interview met Jan en Maria Derks in deze Nieuwsflits.

Interactief vervolg

Graag zien we iedereen weer op 15 september 2021 van 14 tot 17 uur tijdens ons volgende event: een serie praktische en interactieve workshops, live op locatie.
Interesse? Noteer 15 september alvast in uw agenda. Klik hier voor meer informatie over het programma en het workshopaanbod. Vanaf 29 juli is aanmelden mogelijk. We sturen dan de uitnodiging met informatie en een link met workshopskeuzes en aanmeldformulier. U bent van harte welkom!

Kijk terug: ‘Dynamiek op het Brabantse platteland’

Het online VABIMPULS-event ‘Dynamiek op het Brabantse platteland’ is hier terug te kijken. Bent u geïnteresseerd in onderdelen van het programma? Hieronder ziet u de verschillende programmaonderdelen staan, inclusief tijdsaanduiding:

Intro door Richard Engelfriet
Gesprek met Peer Verkuijlen (VABIMPULS-projectleider): vanaf 6:50
Gesprek Erik Ronnes (gedeputeerde): vanaf 23:30
Filmpje Fam. Donkers (eigenaar/deelnemer): vanaf 25:30
Vervolggesprek Erik Ronnes (gedeputeerde): vanaf 27:30

Gesprek Hans Donkers (eigenaar/deelnemer): vanaf 45:00
Filmpje + gesprek Fam. Krol – Miedema (eigenaar/deelnemer): vanaf 51:30
Filmpje + gesprek Fam. Derks (eigenaar/deelnemer): vanaf 1:01:35

Gesprek Krijn Poppe (landbouweconoom): vanaf 1:13:30
Gesprek Elies Lemkes (gedeputeerde): vanaf 1:26:00

Beschouwing met Peer Verkuijlen: 1:37:30
Afsluiting met alle sprekers: vanaf 1:42:45


Contact VABIMPULS

‘Dynamiek op het Brabantse platteland’. Een terugblik.