Erik van Merrienboer
VABIMPULS is meer dan een ‘regeling’, vindt Van Merrienboer. “Leegstand op het platteland was de aanleiding. Maar we keken vanaf het begin al breder. We probeerden ook een antwoord te geven op een dieperliggend vraagstuk over hoe we dat platteland sociaaleconomisch op peil moesten houden. Dat is niet zozeer een provinciale taak, maar het had wel mijn warme aandacht. Ik vind altijd dat de mens centraal moet staan, ook in ruimtelijke ordening. Vandaar dat ik groot voorstander was van én de subsidieregeling én het opstarten van een dialoog met eigenaren van VAB’s.”

Bewijs van succes

Integrale trajecten dus, met ruim aandacht voor de menselijke kant. “Leegstand aanpakken gaat vooral over mensen. Je kunt niet om de eigenaren, de gezinnen heen. Die hebben jarenlang – soms generaties lang – hun ziel en zaligheid in dat bedrijf, die gebouwen gestoken. De integrale aanpak van VABIMPULS voldoet aan een maatschappelijke behoefte, dat zie je aan het aantal aanvragen.” Ook de uitbreiding van de regeling naar eigenaren die nu nog actief zijn, maar op termijn overwegen te stoppen met hun bedrijf of bedrijfsactiviteiten, ziet Van Merrienboer als bewijs van succes.

Geen cadeautje, wel hulp

Hij benadrukt dat de voucherregeling nooit is bedoeld als cadeautje. “De boodschap aan eigenaren was vanaf het begin: ga met je eigen toekomst aan de slag. Het is al lang niet meer vanzelfsprekend dat je kinderen je bedrijf overnemen. Of dat je terug kunt vallen op de solidariteit van brancheorganisaties in landbouw of veeteelt zoals dat vroeger kon. Tijden zijn veranderd. Kijk daarom verder, denk na over wat je zelf wil en investeer daarin. VABIMPULS helpt je daarbij, niet door je een vis te geven, maar wel de hengel.” Onafhankelijke deskundigen en specialisten staan daarbij náást die VAB-eigenaar. “Dit zijn allemaal mensen die niet handelen op basis van ‘uurtje-factuurtje’ maar oprecht betrokken zijn. Die individuele eigenaren adviseren en praktische handreikingen bieden zodat niet alleen de wens of het doel duidelijk wordt, maar ook de weg ernaartoe.”

BrabantAdvies, de onafhankelijke uitvoerder

De deskundigen en specialisten zijn verbonden aan BrabantAdvies, de organisatie die VABIMPULS uitvoert. “Deze taak bij BrabantAdvies neerleggen was een bewuste keus”, weet Van Merrienboer nog. “Ze staat verder af van gemeenten en provincie, beweegt zich onafhankelijk van overheden. Zij kan het hele palet – ruimtelijk, economisch, sociaal – integraal overzien voor de individuele VAB-eigenaar. Dat kunnen provincie of gemeenten zelf niet, alleen al vanwege bepaald beleid waaraan ze gebonden zijn. Of omdat het formeel hun taak niet is. En laten dat nou net de drempels zijn die VAB-eigenaren vaak tegenkomen als ze nadenken over hun toekomst.”

Snelheid bieden

Wie namens de VAB-eigenaar wel het gesprek daarover kunnen aangaan met (lokale) overheden: de onafhankelijke VABIMPULS-deskundigen en specialisten. “En belangrijk: ze kunnen snelheid in een traject krijgen door bovenop dat contact te zitten. Door beleidsmakers op een andere manier naar een kwestie te laten kijken. De overheid heeft vaak veel tijd nodig voor het aanpassen of uitstellen van plannen of over het vormen van een mening over het meewerken aan een initiatief. Dat zou wat mij betreft veel sneller mogen, alleen al vanwege de grote persoonlijke impact van deze trajecten op eigenaren. Gelukkig zien we nu dat dat er best een aantal gemeenten hun werkwijzen aanpassen.”

Voorbeeld voor Omgevingswet

Van Merrienboer denkt dat VABIMPULS een goed voorbeeld is van hoe de Omgevingswet straks kan worden uitgevoerd. “Als je je beleid meer gaat beschouwen als de randvoorwaarden waarbinnen kan worden geacteerd, ontstaan prachtige initiatieven. Enerzijds om de vitaliteit van het platteland een impuls te geven, anderzijds om bedrijvigheid te ontwikkelen die rendabel is.” Daarnaast biedt de integrale aanpak, de manier waarop VABIMPULS naar vraagstukken kijkt, ook een goede richting aan het uitvoeren van de Omgevingswet. “Vraagstukken zijn vaak complex, weerbarstig. Je moet kunnen meebewegen en niet vanuit een verkokerde aanpak werken. Of vanuit één organisatieonderdeel ‘omdat die daar altijd over gaat’. Niet fragmenteren dus, maar integraal aanpakken en de expertise benutten die er op verschillende gebieden aanwezig is. Zodat je vraagstukken ook van een andere kant leert benaderen.”

Van kennisplatform naar ‘community’

Bij VABIMPULS is dat juist de kracht van de aanpak. “Hier bundelen allerlei experts op verschillende gebieden hun kennis. Dat is meer dan nuttig, omdat je dan terugziet dat leegstand echt onderdeel is van een groter geheel. Namelijk: de operatie om van de Brabantse buitengebieden aantrekkelijke omgevingen te maken waar het goed en veilig wonen, werken en recreëren is. VABIMPULS laat met zijn kennisplatform al zien dat het bijzonder waardevol is als beleidsmakers, adviseurs, deskundigen én eigenaren hun kennis daarover met elkaar delen. Ik hoop dat dit platform doorgroeit naar een echte ‘community’ waarin de werkwijze van VABIMPULS staande praktijk wordt.”

 


Contact VABIMPULS

Trots op voucherregeling

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 1+1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.