Erik Ronnes, foto: Wim Roefs

Fotografie: Wim Roefs


Als hij praat over de zaken die hem bezighouden, hoor en zie je een betrokken en bevlogen Brabander. Niet zo gek, want Erik Ronnes is geboren en getogen in Boxmeer. Of preciezer: in het kerkdorp Vortum-Mullem, dat nog geen zevenhonderd inwoners telt. Hij kent de agrarische wereld: zo zat om de hoek van zijn ouderlijk huis vroeger een grote boerderij. Hij draagt de sector een warm hart toe, maar maakt zich ook zorgen. “De opgave waar we voor staan is groot en wordt steeds complexer. Naast de vele meters leegstaande stallen is daar ook de stikstofproblematiek en zijn er de vraagstukken op het gebied van water en natuur. Het komt er allemaal bij. Daarbinnen moeten we met elkaar een nieuwe ‘swung’ vinden voor het platteland.”

Zelf aan de slag

Ronnes is positief over het vele werk dat VABIMPULS inmiddels heeft verzet. “De voucherregeling is een hele mooie insteek geweest – en nog steeds – om met agrariërs in gesprek te gaan. Het is en blijft echter altijd de agrariër zelf die aan de slag moet en zich een beeld moet vormen over zijn toekomst. Natuurlijk kunnen de deskundigen van VABIMPULS daarbij helpen.”

Toekomstperspectief

De kwaliteit van het Brabantse platteland gaat Ronnes aan het hart en hij heeft oog voor de bijdrage die VABIMPULS daaraan levert. “Ik wil dat boeren als dat nodig is een nieuwe weg vinden, zeker wanneer ze nog wat jonger zijn en nog een tijd door moeten tot hun pensioen. Ik wil ze een toekomstperspectief bieden. Dat vraagt veel. Niet alleen van de ondernemer in kwestie, maar ook van alle betrokken overheden. Dit kan lastig zijn. Soms houden boeren hun kaarten stevig tegen de borst, terwijl het essentieel is om open naar elkaar te zijn. Juist hierin speelt VABIMPULS een belangrijke rol. De deskundigen van VABIMPULS nemen de tijd. Ze schuiven letterlijk aan de keukentafel aan. Ze zijn geen partij, maar luisteren vooral. Én ze houden een spiegel voor: ‘Hier staan we, hier willen we naar toe en hier kun je aan denken.’ Samen de goede richting vinden gaat veel makkelijker dan alleen. Dat sociale aspect is niet iets wat je ergens tijdens een opleiding leert. Levenservaring is hierin heel belangrijk, net als ervaring met de sector. Ook moet je weten hoe een overheid werkt, de rol van belangenverenigingen kennen en snappen wat ondernemen inhoudt.” De 45 deskundigen van VABIMPULS zijn hierin thuis. Hun rol is veelomvattend.

 

Een boerenhart vol vragen

“Een boerenhart dat verder wil zit vol vragen”, zo stelt Ronnes. “Hoe maak je nu keuzes die over vijf jaar nog de goede keuzes blijken te zijn? Dat is een grote verantwoordelijkheid, voor velen. Ik vind het heel belangrijk om de agrariërs zich er voortdurend van bewust te laten zijn dat ze onderdeel uitmaken van de maatschappij.”
Ronnes realiseert zich dat er veel verschil zit in de manier waarop gemeenten met zaken omgaan. “Er zijn kartrekkers die open staan en structureel beleid voeren, maar er zijn er ook die, wanneer een agrariër aanklopt, simpelweg verwijzen naar de vergunningenprocedure. Een agrariër moet zijn kaarten niet tegen de borst houden, maar een ambtenaar ook niet. Daar ligt een schone en belangrijke taak voor de deskundigen van VABIMPULS. Samen het gesprek aangaan, dat is essentieel. Op dat vlak is er nog altijd veel te winnen, al zijn er met de inzet van VABIMPULS mooie stappen gemaakt.”

 

Drempels en hobbels wegnemen

“Ik heb nog onvoldoende beeld van wat we leren van alles wat we in het veld tegenkomen”, aldus Ronnes. “Wat is nou de top vijf of de top tien van zaken die belangrijk zijn en waar we echt iets aan kunnen doen? We moeten drempels en hobbels wegnemen, want die zijn soms veel hoger dan waar wij ons bewust van zijn. Missen we vanuit onze ervaringen nog zaken in de nieuwe Omgevingswet? Die vraag moet beantwoord worden, mede met de kennis die VABIMPULS in 550 casussen heeft opgedaan.” Ronnes vindt het ook belangrijk dat het instrumentarium op orde is. “Nog niet alles kan en trajecten zijn nog te vaak lang en stroperig. Dat vreet energie. Er is grote behoefte aan duidelijkheid. Soms is ‘nee’ ook een antwoord, dan kun je daarna weer verder. De ruimtelijke procedures wat vlot trekken, daar kunnen we met elkaar volgens mij gewoon iets aan doen.”

Ruimte voor creativiteit

Oplossingen zijn vaak maatwerk. Een groot deel van de situaties waar op het platteland tegen aangelopen wordt, is niet op te lossen binnen de standaard regelgeving. Creativiteit is nodig. Ronnes: “Het is belangrijk dat die ruimte er ook is. Ik denk dat de nieuwe Omgevingswet daarbij gaat helpen. Onze hele mindset moet veranderen. Ik kom soms wethouders tegen die vooral benadrukken wat er niet kan. Die willen de ruimte die er is eigenlijk niet benutten. Terwijl je samen afwegingen kunt maken en zeggen: ‘Onder deze en deze voorwaarden is dat en dat mogelijk.’ Dan heb je oog voor de mogelijke meerwaarde.”

 

Naar buiten kijken

Ronnes: “Ik maak me echt grote zorgen over het platteland. Het aantal vierkante meters agrarische bebouwing dat vrij valt is enorm. Alle kennis die middels VABIMPULS is opgedaan op al die verschillende locaties moet nu met elkaar verbonden worden. Wanneer er kwesties spelen qua gebiedsontwikkeling is het belangrijk om in de omgeving te zien wat VABIMPULS daar al heeft gedaan.” Een deskundige van VABIMPULS moet dus niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten kijken. Wat gebeurt er allemaal? Zijn er nieuwe plannen bekend? Zijn er aanknopingspunten? Allemaal kansen: voor de agrariër, maar ook voor de omgeving.

Luisteren, inventariseren en leren, daar gaat het om. “Omdat er nu zoveel agrarische ondernemers stoppen is dit hét moment om alle ‘lessons learned’ te benutten”, stelt Ronnes. “We moeten inzicht hebben in de vele gesprekken die zijn gevoerd en de ervaringen die zijn opgedaan. Die kennis is van grote waarde voor de verdere transitie en de toekomst van ons platteland.”


Contact VABIMPULS

"Het is nu het moment om alle ‘lessons learned’ te benutten"

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 1+1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.