Wouter Bollen

Sint Anthonis heeft momenteel ruim driehonderd actieve veehouderijen in een groot buitengebied van tienduizend hectare. Alle soorten bedrijven zijn vertegenwoordigd, waaronder ook nertsenhouders. Nagenoeg alle ondernemers staan voor de keuze hoe ze zich richting de toekomst bewegen. Dit komt onder meer door strengere regelgeving maar bijvoorbeeld ook door maatschappelijke druk op het gebied van milieu, klimaat en dierenwelzijn. “Het gaat om keuzes tussen stoppen of doorgaan. En als je ervoor kiest om door te gaan, sta je voor vragen als: zit ik nog op de juiste plek? Heb ik mijn bedrijfsvoering nog op orde, is mijn bedrijf toekomstbestendig?”, illustreert Bollen. “Wat een ondernemer ook kiest, elke keuze heeft een enorme impact op het bedrijf, op het dagelijks leven van een ondernemer en zijn gezinsleven.”

Begeleiden in het proces

Daarvan is de hele gemeentelijke organisatie doordrongen. “Vandaar dat we sinds enkele jaren met elke individuele ondernemer in gesprek gaan. Daar nemen we de tijd voor. Een keuze maken, is geen momentopname. Het is een proces waar we hen zo goed mogelijk bij willen begeleiden. Daar hebben we als gemeente ook baat bij: we willen toe naar een buitengebied waar het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is. We willen graag dat ondernemers daar op hun eigen manier aan gaan én willen bijdragen.”

Doorverwijzing naar VABIMPULS

Bollen benadrukt dat het woord ‘rigide’ niet in zijn woordenboek voorkomt. “We gaan niet met een opgeheven vinger bij ondernemers langs. We willen nadrukkelijk geen gemeente zijn die alleen maar voorschrijft of verbiedt. We willen juist dat ondernemers ál hun mogelijkheden onderzoeken. Daarom zitten we met ze aan tafel om ze informatie te bieden over regelingen waarop ze aanspraak kunnen maken. We praten over hun mogelijkheden in Sint Anthonis en wat er allemaal kan. En dat is best veel, want onze structuurvisie biedt daar ruimte voor.” Voor concrete, op maat gemaakte adviezen wijst de gemeente ondernemers door naar deskundigen, zoals die van VABIMPULS.

‘Veertig tot zestig procent gaat stoppen’

Dat doet Sint Anthonis al sinds 2017. Bollens verleden als Statenlid heeft daar alles mee te maken. “Ik was bij de ontwikkeling van de regeling betrokken toen de provincie daartoe het initiatief nam.” Daar is VABIMPULS uit voortgekomen. “Ik heb me mede sterk gemaakt voor een bredere toepassing, zodat niet alleen eigenaren van leegstaande stallen en schuren een beroep op de regeling konden doen, maar ook ondernemers die willen gaan stoppen. In Sint Anthonis zie je de grote behoefte daaraan. Er is hier nu nog weinig leegstand. Maar ik schat dat zo’n veertig tot zestig procent er de komende tijd voor kiest om binnen tien jaar te stoppen.”

Onafhankelijk blik

De waarde van VABIMPULS zit hem voor Bollen vooral in de onafhankelijke positie van de deskundigen. “In sommige trajecten zien ondernemers ons – de gemeente – als ‘de tegenpartij’. Dat stempel heeft VABIMPULS niet. Daardoor zijn er voor ondernemers gevoelsmatig minder drempels om met deze deskundigen te praten. Gesprekken gaan daardoor vele malen dieper dan wij als gemeente kunnen voeren.”

Buiten gebaande paden treden

Wat die diepgaande gesprekken nog meer waarde geeft, is de kennis die VABIMPULS-deskundigen meebrengen. “Het zijn echte specialisten die met empathie en een frisse blik naar een casus kijken. Ze voelen zich niet geremd om ook minder conventionele plannen te onderzoeken. In Sint Anthonis juichen we dat toe. We zijn daarin misschien vooruitstrevender dan veel andere gemeenten. Dat komt door de grote opgave die we hebben. We kunnen er simpelweg niet omheen ondernemers de gelegenheid te geven ook buiten gebaande paden te treden, uiteraard wel binnen de wet.” Waar ondernemers zelf het initiatief moeten nemen om van de voucherregeling van VABIMPULS gebruik te maken, komt het ook voor dat de gemeente zelf die deskundigheid inschakelt. “Bijvoorbeeld als een ondernemer naar onze mening wat extra aandacht, meer specialisme of een nieuwe invalshoek kan gebruiken. Zo ver gaat onze samenwerking met VABIMPULS.”

Succesvolle ervaringen

Op dit moment is VABIMPULS bij 27 initiatieven in Sint Anthonis betrokken. “Een aantal is veelbelovend”, knikt Bollen. Eerdere ervaringen resulteerden ook al in successen. Zo hielp een deskundige een varkenshouder bij het wegnemen van een laatste hobbel om in aanmerking te komen voor warme sanering. In een ander geval leidde de begeleiding ertoe dat een veehouder zijn hoofdactiviteit afstootte en zich nu volledig richt op een nevenactiviteit. “Eentje die past bij zíjn wensen en bij de gemeentelijke ambities voor een gezond buitengebied.”

Wens en behoefte: belastingadvies

Bollen is blij dat de gemeente Sint Anthonis ondernemers met zulke specialistische kennis toekomstperspectief kan bieden. “Al is er één discipline die bij VABIMPULS wat mij betreft beter vertegenwoordigd mag worden: belastingadvies. Je ziet dat sommige plannen stuklopen omdat de fiscus er ook nog wat over te zeggen heeft. Eeuwig zonde, omdat een plan daardoor alsnog in duigen valt. Dat zorgt natuurlijk voor enorm veel teleurstelling.” Verder pleit de wethouder voor meer financiële middelen in de VABIMPULS-pot, vooral om de duur van advies en begeleiding op te rekken. “Soms is zes maanden te kort, bijvoorbeeld omdat ondernemers nog bezig zijn met ‘verwerken’: afscheid nemen van wat je jarenlang deed om een andere weg in te slaan, kan echt voelen als rouw. Dan is het lastig om in korte tijd spijkers met koppen te slaan. Daarnaast heb je zeer ingewikkelde cases die tijd kosten. Het is toch zonde als een deskundige midden in een traject moet zeggen: ‘Sorry, het geld is op.’ Dat is echt in niemands belang.”

Contact VABIMPULS

‘Buiten gebaande paden treden? Hier mag het’

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.