Voor eigenaren van lege stallen en schuren is het subsidieplafond van de voucherregeling nog niet bereikt. Zij kunnen dus nog wel een voucher aanvragen. 

Verlenging regeling

De behoefte aan ondersteuning en begeleiding overstijgt de verwachtingen. Daarom werkt VABIMPULS momenteel aan een voorstel om het subsidieplafond voor 2019 te verhogen. Streven is dat bovengenoemde groep veehouders najaar 2019 toch weer vouchers kan aanvragen.

Heeft u al een aanvraag ingediend?

Zodra er weer financiële middelen beschikbaar zijn, neemt VABIMPULS deze meteen in behandeling. Tot die tijd wordt uw aanvraag even op een ‘wachtlijst’ gezet.

Bent u van plan een aanvraag in te dienen?

Wacht daar dan mee totdat er weer vouchers beschikbaar zijn. Zo gauw dat duidelijk is, vermelden we dit op deze website.

Contact VABIMPULS

Voucherregeling VABIMPULS overstijgt verwachting