Veehouders die gaan stoppen en eigenaren van lege stallen en schuren kunnen advies krijgen over duurzame herbestemming of sloop van hun bedrijfsgebouwen. Voor de vergoeding van de advieskosten zijn vouchers beschikbaar. De belangstelling is groot, al 50 aanvragen zijn toegekend waardoor de helft van het beschikbare budget al is besteed.

VABIMPULS helpt eigenaren bij het maken van keuzes over hun vrijgekomen of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB’s). Samen met een deskundige van VABIMPULS verkent de eigenaar de mogelijkheden om zijn stallen, schuren of locatie een tweede leven te geven. Ook sloop kan daarbij een overweging zijn.
De advisering gaat in twee fases. In de eerste fase gaan de eigenaar en deskundige zich samen ‘in de breedte’ op de toekomst oriënteren. In de tweede fase vindt de haalbaarheidsanalyse plaats van het idee waarvoor in de eerste fase de contouren zijn geschetst.

Lees meer over het aanvragen van een voucher: Zo werkt de voucherregeling


Contact VABIMPULS

Veel nieuwe aanvragen voor vouchers