Lege stal

Harrie heeft in het afgelopen decennium stevig nagedacht over wat hij de komende jaren wil gaan doen. Eerder stootte hij zijn melkveebedrijf al af en kromp hij zijn loonbedrijf flink in. Ook vonden er veranderingen in zijn privéleven plaats die hem anders over de toekomst lieten denken. “Toch was het best lastig om werk te maken van mijn ideeën”, weet hij nog. “Want hoe pak je dat aan? En wat mag wel en wat mag niet?” Het project Buitenkans van de gemeente Cranendonck bracht schot in de zaak. “Dit initiatief van de gemeente heeft me blij verrast. Ze heeft me concreet op weg geholpen, de toekomst tegemoet.”

Oog voor ondernemerschap

Een goede zet vond hij de persoonlijke aanpak waarbij een medewerker van Buitenkans hem opzocht. “Die kwam mee met de milieu-inspecteur waarmee ik in het kader van de ITV al een afspraak had. Het resulteerde in een goed gesprek aan de keukentafel. Tijdens dat gesprek merkte ik dat mijn wensen als ondernemer er écht toe doen. Dat vond ik verfrissend, omdat ik lang het beeld had dat de gemeente vooral grenzen stelt en naar de regels kijkt, niet naar ondernemerschap.”

Na het Buitenkans-gesprek vroeg Harrie op aanraden van de gemeente een voucher aan van VABimpuls. Die werd hem toegekend. Sindsdien werkt hij met agrarisch ondernemerscoach Anne Buit zijn plannen verder uit. Zij is als onafhankelijk deskundige aan VABimpuls verbonden. Anne: “Met VABimpuls krijgen mensen persoonlijke, deskundige begeleiding tot hun beschikking. Dat zet ze in beweging om tot realistische plannen te komen. Dat begint wat mij betreft met de vraag: wat wil je als mens? Wil je in de toekomst blijven ondernemen en met de locatie een inkomen hebben? Of is stoppen en slopen een betere optie? Vervolgens gaan we kijken wat daar dan voor nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, financieel of juridisch. Al deze facetten vormen bouwsteentjes om tot een heldere analyse te komen, dé basis voor een realistisch plan."

‘Plots was er ruimte’

Ook Hélène van de Rijdt, samen met haar broer eigenaar van een vrijgekomen boerderij in het buitengebied, kwam in aanraking met VABimpuls dankzij de gemeente. “Ik zat al een jaar of twee regelmatig met ambtenaren om de tafel om over de toekomst van onze panden te praten”, vertelt ze. “We hadden ideeën die ze prachtig vonden. Maar het kabbelde een beetje voort, mede door de grenzen van het bestemmingsplan. Ik was heel blij toen Buitenkans van start ging en ik via de gemeente in aanraking kwam met VABimpuls. Ineens was er ruimte om verder te gaan met onze ideeën voor de toekomst.”

Over de plannen zelf kan ze nog niets loslaten, wel kan ze melden dat ze concrete stappen maakt sinds de voucher werd toegekend. “We kunnen bogen op de expertise en het netwerk van VABimpuls-deskundige Marianne Muller. We overleggen maandelijks met elkaar.” Marianne geeft aan dat ze de familie Van de Rijdt vooral ‘richting geeft’, “nodig om het doel scherp te krijgen en om bloot te leggen wat de beoogde stappen betekenen in de nabije toekomst, op welk vlak dan ook.” Voor heel specifieke vragen – “die kunnen bijvoorbeeld gaan over juridische of financiële zaken – zet Marianne haar netwerk van experts in. “Hélène hoeft dus niet zelf op pad om achter de antwoorden te komen. Dat doe ik. Ze heeft daarmee sneller duidelijkheid en het scheelt haar veel tijd.”

De medewerking van de gemeente heeft er volgens Hélène in geresulteerd dat de familie hoopvol is gestemd over de jaren die komen. “We zien een toekomst voor ons waarin we met onze plannen iets waardevols kunnen toevoegen aan het buitengebied. Iets waarvan huidige én toekomstige generaties profiteren.”

Contact VABIMPULS

Blij verrast door de mogelijkheden