VABIMPULS biedt hen vouchers aan om er een nieuwe toekomst mee te creëren voor hun locatie. Een toekomst die desgewenst recht doet aan een onvergetelijk verleden. Of die het startpunt markeert van een compleet nieuwe bestemming. De conclusie kan ook zijn dat sloop de toekomstoptie is.

Deskundigheid binnen handbereik

De kracht van de VABIMPULS-voucherregeling is dat eigenaren hun voucher kunnen besteden aan de inzet van deskundigen en specialisten van VABIMPULS. Zij staan met begeleiding en expertise klaar voor eigenaren met leegstaande of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties en voor eigenaren die een nieuwe bedrijfsactiviteit voor ogen hebben. De voucher is ook inzetbaar bij omschakeling naar een andere agrarische invulling en als dat nodig is voor een familiedialoog met een specialist. De deskundigen en specialisten die worden ingezet staan ook op deze website.

Wie kan een voucher aanvragen?

VABIMPULS heeft criteria vastgesteld waaraan aanvragers van vouchers moeten voldoen. In de aanpak wordt onderscheid gemaakt. Er zijn vouchers voor:

  • eigenaren van een vrijgekomen, agrarische bedrijfslocatie die op zoek zijn naar een oplossing, of initiatiefnemer zijn van een nieuwe invulling    
  • eigenaren van een veehouderij die overwegen te stoppen en op zoek zijn naar een oplossing
  • eigenaren van een veehouderij die een andere bedrijfsactiviteit willen gaan ontplooien
  • eigenaren van een veehouderij die op zoek zijn naar een andere agrarische invulling.

Voucher aanvragen

Een voucher heeft een waarde van maximaal € 4300. Dit bedrag is te besteden aan deskundige begeleiding bij het oriënteren en analyseren van de toekomstperspectieven. Stimulus Programmamanagement  is de organisatie die de voucherregeling in samenspraak met VABIMPULS uitvoert.

Eigenaren van VAB’s vragen hun voucher online aan op de webportal van Stimulus

Valt de beoordeling van uw aanvraag positief uit? Dan ontvangt u een voucher. Deze kunt u vervolgens inzetten voor ondersteuning en begeleiding in twee fases:

  • fase 1: Oriëntatiegesprek, verkenning van ideeën, mogelijkheden en haalbaarheidsanalyse. 100% subsidie tot een maximum van 30 uren.
  • fase 2: Uitwerken van nieuwe plannen gericht op herbestemming. 65% subsidie tot een maximum van 20 uren.

Beschikbare budgetten

Tot 1 december 2023 is in totaal € 1,1 miljoen beschikbaar. € 0,5 miljoen voor eigenaren die al gestopt zijn en leegstaande opstallen hebben en € 0,6 miljoen voor eigenaren die willen stoppen met hun boerenbedrijf.

Contact VABImpuls

Zo werkt de voucherregeling

Zie ook