Sicuro denkt dat zij juist een goede invulling kunnen zijn voor leegstaand agrarisch vastgoed. Zij noemen onder andere de volgende redenen (verder toegelicht in bijgevoegd document):

  • Verval tegen te gaan (door de bebouwing juist langzaamaan willen opwaarderen binnen het gewenste straatbeeld);
  • Ze zorgen ervoor dat er leven is en daarmee toezicht (denk aan diefstal op erven in het buitengebied);
  • Ze nemen werk mee en kopen zoveel mogelijk lokaal in, wat goed is voor de lokale economie;
  • Voor hen is oud agrarisch ideaal, omdat ze veel met hout werken, wat weer buiten opgeslagen dient te worden;

In de pdf-bijlage staan hun wensen en eisen voor een nieuwe locatie nader gespecificeerd. Heeft u leegstaand of vrijkomend (agrarisch) vastgoed dat voldoet aan wat zij zoeken? Neem gerust contact op met  Nick Althuizen: Tel +31(0)492 - 599 030.

Contact VABImpuls

VAB gezocht

Zie ook