De Brabantse Milieufederatie (BMF) organiseert al een paar jaar samen met FoodUp! Brabant voedselboscursussen.

Voedselbossen zijn productiebossen en bestaan uit zeven tot negen productieve lagen. Deze lagen vormen samen een zelfstandig ecosysteem dat gebruikt maakt van natuurlijke processen en kringlopen. Het principe uit de permacultuur speelt hierin een grote rol: werk de natuur niet tegen, maar werk ermee samen. Er wordt dan ook geen gebruik gemaakt van pesticiden en er wordt niet bemest. Om niet te hoeven bemesten wordt gebruik gemaakt van natuurlijke processen en kringlopen die een rijke en voedzame bovenlaag creëren uit afgevallen bladeren: de humuslaag.

Nieuwe voedselbossen aanleggen

Vanuit de cursussen starten met regelmaat ook diverse initiatieven om een nieuw voedselbos aan te leggen. Ook zijn voedselboswachters op zoek naar een locatie om een voedselbos aan te leggen. Momenteel zijn meerdere Voedselboswachters op zoek naar:

  • een (bedrijfs)woning
  • met bedrijfsruimte (schuur of stal)
  • en een stuk grond voor de aanleg van een voedselbos van minimaal 0,5 ha
  • waar de grondwaterstand niet te hoog is. 

Vaak wil men nog aanvullende commerciële zaken doen zoals een meditatiecentrum, trainingen verzorgen, verwerking/zelf maken van jams ed., theetuin, etc. Wilt u een voedselbosinitiatief de gelegenheid bieden zijn droom waar te maken? Neem dan contact op met John Vermeer voor verdere informatie.
Vermeer Duurzame Diensten
06-12579879
vermeerduurzamediensten@gmail.com

Meer informatie over voedselbossen vindt u op website van de Brabantse Milieufederatie in het rapport Meer voedselbossen?! 

 


Contact VABImpuls

VAB gezocht voor voedselbos