Aan de vermelding van de vraag of het aanbod op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Wij geven op voorhand geen oordeel of goedkeuring. Elk plan zal altijd eerst de geldende wettelijke procedures moeten doorlopen.

Gezocht in De Kempen: locatie voor Herenboerderij

De jonge coöperatie Herenboeren De Kempen wil een Herenboerderij starten, een duurzaam opererend, kleinschalig gemengd bedrijf waar een boer in loondienst voedsel produceert voor zo’n 200 gezinnen, allemaal deels eigenaar van de Herenboerderij. Ze zoekt daarvoor grond in Eersel of Bergeijk van 15 á 20 hectare, liefst aaneengesloten en anders dicht bij elkaar. Opstallen zijn niet noodzakelijk, al is gelegenheid voor het opslaan van materiaal en machines wel gewenst. Beschikt u over zo’n locatie? Neem dan contact op met Tamara Maas (voorzitter coöperatie Herenboeren De Kempen), e-mail: info@herenboerendekempen.nl , telefoon: 06-54254645.

Zorgatelier zoekt rustige ruimte in of nabij Hilvarenbeek

Tejo en Marthe Sluijter van Zorgatelier Buiten zoeken een ruimte van minimaal 200 m2, liefst in het buitengebied van Hilvarenbeek of aan de rand van het dorp. De ruimte zal worden benut voor dagactiviteiten en fysiotherapie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). “Een natuurlijke omgeving met rust en ruimte past het beste bij de wensen, mogelijkheden en behoeften van (jong)volwassenen met NAH”, vertellen ze. Heeft u zo’n locatie? Neem dan contact op met Marthe of Tejo, telefoon: 013-5055058, e-mail: info@buiten.org . Kijk voor meer informatie over het zorgconcept op www.buiten.org.


Contact VABImpuls

VAB's Vraag & Aanbod