De eigenaren zijn en blijven verantwoordelijk voor hun locatie. VABIMPULS biedt ondersteuning. Heel bewust, want het zijn de eigenaren die persoonlijk betrokken zijn bij hun vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB’s). Ze hebben er een verleden liggen of er minstens een sterke band mee. Leegstand zou herinneringen laten vervagen. Sterker nog: leegstand werkt uiteindelijk verloedering, criminaliteit en soms zelfs gezondheidsrisico’s in de hand.

Vouchers beschikbaar

VABIMPULS biedt eigenaren van VAB’s een voucherregeling aan, bedoeld om een concreet toekomstplan op te stellen voor hun leegstaande stallen en schuren of om te helpen bij het verkennen van kansen voor de ontwikkeling van een nieuwe bedrijfsactiviteit op die locatie. Concreet, aan de keukentafel met de eigenaar en zo nodig in familiedialoog. Naast het onderzoeken van de mogelijkheden helpen VABIMPULS-deskundigen en -specialisten ook bij het vertalen van de keuzes in concrete en haalbare plannen. Bij al deze inspanningen wordt in samenspraak met de eigenaar ook de verbinding met de gemeente snel gelegd.

Provinciale steun 

VABIMPULS is ontstaan uit een initiatief van de provincie Noord-Brabant in samenwerking met Brabantse gemeenten, BrabantAdvies en Stimulus Programmamanagement. VABIMPULS wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant.

Verschillende eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties traden in de afgelopen jaren al een nieuwe toekomst tegemoet. Bekijk de filmpjes over hun ervaringen

Contact VABImpuls

Ontdek de mogelijkheden met VABIMPULS