M. van Giessen

De VABIMPULS-voucher vroeg hij in 2017 aan. “Vooral de deskundige begeleiding die erbij hoorde, was erg welkom”, knikt Meeuwis, “want we hadden een behoorlijke horde te nemen.” Die horde zat hem vooral in de eisen van de gemeente. Voordat Meeuwis met VABIMPULS in aanraking kwam, had hij – samen met zijn DLV-adviseur Jan de Groot – al prille plannen bedacht voor woningbouw. “Het gaat om 5.000 vierkante meter. Ruimte genoeg voor woningen, dachten we.” De gemeente had er wel oren naar, maar vond Meeuwis’ idee nog ‘te gewoon’. “Er moest meer innovatie en duurzaamheid in. Jan heeft me toen geadviseerd om bij VABIMPULS aan te kloppen.”

Creatieve aanpak

Nadat zijn aanvraag was goedgekeurd, werd Meeuwis aan VABIMPULS-deskundige Wiet van Meel gekoppeld. “Er was meteen een klik, ondanks dat we heel verschillende mensen zijn met verschillende achtergronden. Samen zochten we naar manieren om mijn wens – betaalbare woningen – te combineren met die innovatie- en duurzaamheidseis van de gemeente.” Vooral Wiets creatieve aanpak verraste Meeuwis. “Wiet gaf me de opdracht om een groep van mijn beste kennissen en zakelijke relaties uit te nodigen voor een zogenoemde Cimby-sessie.” Cimby staat voor ‘Certainly in my backyard’. Het is een methode om de kwaliteiten van een locatie en de behoeften die er zijn, te achterhalen, “bijvoorbeeld economisch of sociaal”, aldus Meeuwis. “Ik dacht in het begin: ‘Dat doen al die mensen nooit’. Maar Wiet overtuigde me dat ik er nog van zou opkijken… En inderdaad, ze wilden allemaal meewerken.”

Haalbaar en betaalbaar

De meedenk-sessie leverde tal van suggesties op voor duurzame woningen en zelfs woonconcepten voor allerlei leeftijdsgroepen. “Met die ideeën zijn we naar de direct omwonenden gegaan. Ook die wilden we nauw bij de plannen betrekken. Zo’n democratisch proces levert het meeste draagvlak op. Dat is onmisbaar als je midden in het dorp met een plan aan de slag wil.” Meeuwis is zich ervan bewust dat hij met Wiet een pad bewandelde dat hij zonder VABIMPULS niet had verkend. “Ik ben er blij mee. Het resultaat is dat ik nu een duurzaam woningbouwplan heb dat haalbaar en betaalbaar is én op draagvlak kan rekenen.”

‘Ik kan nu verder’

Daarmee is zijn positie bij de gemeente aanzienlijk versterkt. “De gemeente moet zich er nu over gaan buigen. Ondertussen blijf ik ook in gesprek met omwonenden over de voortgang of eventuele aanvullende wensen. Want die zijn er: in de democratische overleggen hebben we de mooiste ideeën gehoord, bijvoorbeeld over hoe de woningen eruit moeten zien. Maar, vind ik, de woningen moeten wel betaalbaar blijven. Het plan dat ik met VABIMPULS heb ontwikkeld, biedt een mooie basis voor verdere uitwerking. Ik kan nu echt verder.”


Contact VABImpuls

Agrariër Van Giessen: ‘Dankzij VABIMPULS kan ik verder’