Bram en Floor van den Oever

Vanuit een groot hart voor dieren en de natuur gaan Bram en Floor van den Oever (beiden 38) in Wageningen studeren. Bram kiest voor dierwetenschappen en is nu nutritionist (“zeg maar diëtist”) voor varkens. Floor studeert plantenwetenschappen en verzorgt aan een opleidingsinstituut onder meer lessen op het gebied van nieuwe natuur. In 2016 kopen ze een boerderijtje met bijgebouwen in het buitengebied van Gassel (gemeente Grave), direct gelegen aan Landgoed Tongelaar. In de daaropvolgende jaren wordt de boerderij verbouwd tot een woonhuis in Kempische stijl, precies passend in de omgeving. Ook wordt dochter Sofie geboren. Op hun terrein aan de Keerdijk beginnen ze de Oak Tree Farm, een verblijf voor paardenliefhebbers, met mogelijkheden voor trektochten en overnachtingen voor mens én dier.

Meerwaarde voor de omgeving

Dan is het eind 2019. Wat te doen met de oude stallen die op het terrein staan? Een kippenstal, een paardenstal, een koeienstal, een veldschuur, een garage. Er is meer ruimte dan ze nodig hebben. Floor is de vrijwilligerscoördinator van Landgoed Tongelaar (in bezit van Brabants Landschap) en trekt graag met mensen de natuur in. Het stel wil graag meerwaarde voor de omgeving creëren en bijdragen aan de recreatiedoelstellingen van gemeente Grave. Ze zien mogelijkheden genoeg: hun locatie grenst direct aan ruiterpaden en het fietsroutenetwerk. Leegstand en verloedering voorkomen is sowieso belangrijk. Maar wat precies te doen en waar te beginnen? Wat zegt het bestemmingsplan? Hoe denkt de gemeente? Bram hoort op zijn werk over de VABIMPULS-regeling en vraagt een adviesvoucher aan.

Van droom naar plan

De projectleider van VABIMPULS, Peer Verkuijlen, is in deze situatie als deskundige gekoppeld aan de case van Bram en Floor. Samen gaan ze om tafel zitten. Floor: “De belangrijkste vraag die Peer stelde was: ‘Wat willen jullie zelf?’ Daar liet hij ons steeds opnieuw en steeds dieper over nadenken. Niet zozeer vanuit gangbare ideeën of vanuit het bestemmingsplan, hij liet ons echt dromen!” Bram: “Die dromen hebben we uiteindelijk in korte tijd vertaald naar een concreet plan en een principeaanvraag voor de gemeente.” In die aanvraag staat uitbreiding van de paardenfokkerij centraal, evenals het aanbieden van ruitertochten in de directe omgeving en het inrichten van een kantoorruimte. Ook met het omliggende landschap wordt aan de slag gegaan. Voorstel om een deel van de stallen te slopen. Dit komt het aanzicht ten goede, geeft extra waarde en kwaliteit en is daarmee ook belangrijk voor de gemeente.

Meerwaarde

Floor en Bram hebben de inzet van deskundige Peer als een grote meerwaarde ervaren. Floor: “Hij heeft veel kennis van alle projecten die er lopen en kent de wegen binnen een gemeente. Door zijn bemiddeling zaten we al snel met de wethouder om tafel. Dat krijg je zelf niet zomaar voor elkaar.” Bram: “De aanwezigheid van een deskundige, externe partij zorgt ervoor dat je sneller serieus genomen wordt.”

Peer Verkuijlen: “De deskundigen van VABIMPULS zoeken naar mogelijkheden die waardevol zijn voor zowel de eigenaren, de betreffende gemeente als de omgeving. De vraag wat de buitenwereld eraan heeft, is altijd belangrijk. Een elkaar versterkende wisselwerking is heel vaak mogelijk. Het is mijn taak om mensen op een verfrissende manier te laten nadenken en transparant met elkaar te laten communiceren. In dit geval waren zowel gemeente Grave als familie Van den Oever bereidwillige partijen. Samen kun je dan ver komen. Het overleg gaat nu verder over de vervolgstappen wat de procedure betreft.”

Door VABIMPULS te betrekken, kwam bij Floor en Bram het denkproces echt op gang en werden ideeën daadwerkelijk doorontwikkeld. “Peer is een bruggenbouwer. Eerst dromen, dan doorpakken en vervolgens daadwerkelijk realiseren. Die weg hebben wij als heel prettig ervaren.”

Contact VABImpuls

VABIMPULS liet ons eerst dromen om daarna tot een concreet plan te komen